Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Kalajoki Akatemia, vapaa-aikapalvelut

Kalajoki Akatemia vastaa Kalajoen kaupungin vapaa-aikasektorin toiminnasta. Olemme osa Kalajoen kaupungin hyvinvointipalveluja. Vastuualueeseemme kuuluvat kirjastopalvelut, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus, kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut sekä liikuntapalvelut.

Toiminnot sisältävä kansalaisopiston, kirjaston, liikunnan, kulttuurin ja nuorisopalveluiden tuottamat palvelut. Toimintojen organisoinnin johtoajatuksena on urheilu- ja kulttuuriopistomaisen toiminnan ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen kaikessa vapaa-aikatoiminnassa.


Kalajoki Akatemian urheilu- ja kulttuuriakatemiatoiminta mahdollistaa Kalajoella keskiasteen oppilaitoksissa opiskeleville nuorille mahdollisuuden ohjattuun aamutreeniin kaksi kertaa viikossa seuraavissa lajeissa:
• Jääkiekko
• Salibandy
• Lentopallo
• Hiihto (kestävyyslajit)
• Yleisurheilu (taito- ja teholajit)
• Ratsastus
• Telinevoimistelu
• Tanssi
• pariakrobatia
• e-urheilu

Kalajoen kansalaisopistossa toimivat musiikin, kuvataiteen, tanssin sekä ilmaisutaidon taiteen perusopetusryhmät. Lisäksi musiikissa taiteen perusopetusta Kalajoella antaa Ylivieskan seudun musiikkiopisto ja käden taidoissa Kalajoen käsityökeskuksen Taito-käsityökoulu.


Kalajoki Akatemian toiminnassa keskeistä on tiivis ja uusia toimintamalleja kehittävä yhteistyö muiden vapaa-ajan ja matkailualan toimijoiden sekä oppilaitosten kanssa. Liikuntatapahtumien ja leirien yhteistyökumppanina toimii paikallisten matkailuyritysten lisäksi Keskipohjanmaan Liikunta ry.
Avustukset
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso

Hakusanoja

Kalajoen avustushakemus, Kalajoen avustushakemus,

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Verkko-osoitteesta löydät Kalajoen kaupungin liikunta-,kulttuuri- ja nuorisoavustuslomakkeet. Lomakkeilla haetaan yleisavustusta. Yleisavustusten hakuaika on keväällä, yleensä malliskuun alusta huhtikuun loppuun saakka.

Avustukset kuulutetaan keväisin julkisesti haettaviksi valtuuston päättämällä tavalla. Ilmoittamisesta vastaa hallintopalvelut.


Avustushakemuksen liitteenä tulee olla yhteisön tai järjestön toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen myöntämisen ensisijaiset perusteet ovat avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus sekä hakijan avustuksen tarve. Pelkästään poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan ei avustuksia myönnetä. Avustusanomusten harkinnassa suositaan sellaisia toimintoja, jotka vähentävät kaupungin itsensä tuottamien palveluiden tarvetta ja näin vähentävät kaupungin kustannuksia.


Perusteiden tarkasteleminen vaikuttaa myös avustuksen suuruuteen. Rahallisen avustuksen myöntämisen ohella ja sijasta voidaan tapauskohtaisesti myös ostaa palveluja yhteisöltä tai järjestöltä.