Muhos ilmakuva.
Palvelu
Muhos

Kesäduuniseteli nuorille

Muhoksen kunta tukee Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten nuorten työllistämisessä.

Kesäduuniseteliä haetaan Kunta-Akkunan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on 03.03.2022-17.5.2022 välisenä aikana.


Nuori voi hakea kesäduuniseteliä vaikka hänellä ei vielä olisi tiedossa kesätyöpaikkaa.

Kesäduunisetelin voi käyttää kesätöissä 02.05.2022-02.09.2022 välisenä aikana. Kesäduunisetelillä voi työllistyä esimerkiksi yritykseen, yhdistykseen tai järjestöön. Työnantajalla pitää olla voimassa oleva y-tunnus. Työnantaja hakee kesäduunisetelituen jälkikäteen sähköisesti Kunta-Akkunan kautta. Tuki maksetaan työnantajalle mikäli kesäduunisetelin ehdot täyttyvät ja vaaditut dokumentit on palautettu määräaikaan mennessä.

Toimi näin

Hae kunnan kesäduuniseteliä sähköisesti Kunta-Akkunan hakulomakkeella.

Kesäduunisetelin hakeminen on mahdollista 03.03.2022-17.5.2022 välisenä aikana.

Lisätietoa omavalmentaja Aino Rimpeläinen (puh: 044 4970 058)

Kenelle ja millä ehdoin

Muhoksen kunta myöntää vuoden 2022 kesäduunisetelin muhoslaisille vuonna 2005-2006 syntyneille nuorille, jotka eivät ole aiemmin kunnan kesätyövaihtoehtoa käyttäneet kesätyön hakemiseksi, Pohjois-Pohjanmaalla toimivista yrityksistä/yhdistyksistä.

  • Kesäduunisetelin tuella nuori voi olla työssä vain yhdessä työpaikassa.
  • Muhoksen kunta tukee muhoslaisen nuoren (v. 2005-2006 syntyneet) kesätyöhön vähintään 60 h palkkaavaa yritystä/yhdistystä 230 €/ seteli/ nuori.
  • Yksi työnantaja voi työllistää setelin tuella korkeintaan 5 nuorta/ vuosi
  • Työnantajana voi olla y-tunnuksellinen yritys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö.
  • Yritykselle, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet, ei tukea myönnetä. Kotitalouteen kesätyösetelillä ei voi työllistää.
  • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa ja nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka, kuitenkin vähintään 360 € / 60h, mikä sisältää lomakorvauksen.
  • Nuoren palkkaava yritys/yhdistys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Muhoksen kunnalle.
  • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin. Nuoren kesätyöpaikka on usein ensimmäinen oikea työpaikka, joten työhön opastamiseen ja perehdyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota! o Laki nuorista työntekijöistä 998/1993: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
  • Kesäduunisetelin tukea maksetaan 2.5.– 2.9.2022 välisenä aikana työllistetyn nuoren palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin.
Nuoriso
Työ ja yrittäminen

Hakusanoja

Kesäduuniseteli hakemus, Kesäduuniseteli hakemus, Kesäduuni tilitys hakemus kunnalle, Kesäduuni tilitys hakemus kunnalle,Kesäduuni tilitys hakemus kunnalle,Kesäduuni tilitys hakemus kunnalle,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Vuonna 2022 kesäduuniseteliin ovat oikeutettuja vuosina 2005-2006 syntyneet nuoret.
Kesäduuniseteliä haetaan Kunta-Akkunan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on 03.03.2022-31.07.2022 välisenä aikana.

Nuori voi hakea kesäduuniseteliä vaikka hänellä ei vielä olisi tiedossa kesätyöpaikkaa.


Kesäduunisetelin voi käyttää kesätöissä 02.05.2022-02.09.2022 välisenä aikana. Kesäduunisetelillä voi työllistyä esimerkiksi yritykseen, yhdistykseen tai järjestöön. Työnantajalla pitää olla voimassa oleva y-tunnus. Työnantaja hakee kesäduunisetelituen jälkikäteen sähköisesti Kunta-Akkunan kautta. Tuki maksetaan työnantajalle mikäli kesäduunisetelin ehdot täyttyvät ja vaaditut dokumentit on palautettu määräaikaan mennessä.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kesäduunisetelin tukea maksetaan 2.5.– 2.9.2022 välisenä aikana työllistetyn nuoren
palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren
palkkauskustannuksiin.

Kesäduunisetelin tuki yrityksille/yhdistyksille on 230€/60h/nuori. Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesäduunisetelin tuki max. 5 nuoren työllistämiseen.


Yrittäjä hakee kesäduunisetelin maksatusta Muhoksen kunnalta sähköisellä lomakkeella, tuki maksetaan käyttöehdot täyttävälle työnantajalle jälkikäteen nuoren kesäduunisetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan 28.10.2022 mennessä.