Kunta-akkuna
Palvelu
Sievi

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoidolla on pitkä historia osana suomalaista päivähoitoa ja varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa kodinomaista varhaiskasvatusta ja sitä voidaan järjestää yhden tai kahden hoitajan toteuttamana tai erityistapauksissa kolmen hoitajan yhteisesti toteuttamana varhaiskasvatuksena.

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Perhepäivähoitaja on varhaiskasvattaja, joka työskentelee omassa kodissaan ja vastaa oman lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoitajan työn keskiössä on pedagoginen toiminta, joka rakentuu laadukkaasta vuorovaikutuksesta, leikistä, kohtaamisesta ja yhteisestä osallisuudesta, perushoidon pedagogiikasta sekä monipuolisista oppimisen, tekemisen ja kokemisen mahdollisuuksista ja hetkiin tarttumisen hienoudesta.

Perhepäivähoitajan lapsiryhmässä on neljä kokoaikaista hoitoa tarvitsevaa eri-ikäistä lasta, mukaan lukien hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Lapsiryhmä on pieni, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen monin eri tavoin. Päivän suunnitelmissa voi joustaa lapsiryhmän kiinnostuksen kohteiden ja tilanteiden mukaan. Leikille, hassuttelulle ja huumorille on aina tilaa perhepäivähoidon pienessä ja tutussa ryhmässä.


Yhteistyö huoltajien kanssa on tiivistä ja päivittäinen yhteydenpito on rikkaus. Luottamuksellinen yhteistyö on edellytys sille, että lapsi tulee huomioiduksi yksilöllisesti ja toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä niin kotona kuin hoidossa. Ei keskitytä siihen, mikä on huonosti vaan siihen, mitä voidaan yhdessä tehdä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja hoitoajasta sovitaan huoltajien kanssa tarkemmin ennen päivähoidon alkamista. Päivähoitomaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.


Ryhmäperhepäivähoito
Ryhmäperhepäivähoito on kunnan järjestämää varhaiskasvatuslain mukaista toimintaa, jossa yhdistyvät perhepäivähoidon kodinomaisuus ja pieni lapsiryhmä. Ryhmäperhepäivähoidossa lapsiryhmässä voi olla enintään 12 alle kouluikäistä lasta. Hoitopaikkana on kunnan osoittama ryhmäperhepäivähoitokoti, jossa työskentelee lastenhoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa. Sievissä toimii kolme kunnallista ryhmäperhepäivähoitokotia.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Hakemuslomakkeita on saatavissa päivähoitotoimistosta tai voit tulostaa lomakkeen nettisivuiltamme.
Päivähoitohakemuksen voi myös palauttaa sähköisesti.
Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet on toimitettava erikseen päivähoitotoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.
Varhaiskasvatus

Hakusanoja

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu, Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Sievin varhaiskasvatuspalveluiden sähköinen asiointi tapahtuu eDaisy palvelussa.
Täällä hoidatte varhaiskasvatukseen hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuksen palveluihin liittyen:

Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia ja muita lomakkeita, tulee teillä olla käytössä sähköposti.


eDaisy palvelusta löytyy:

- Varhaiskasvatushakemus

- Tulotietoilmoitukset (mikäli ei ilmoitettu hakemuksen yhteydessä)
- Irtisanomis- ja tuntimuutosilmoitukset