Kunta-akkuna
Palvelu
Sievi

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäistä päivähoitoa voi kysyä päivähoitotoimistosta tai päiväkodin johtajalta.

Toimi näin

Hakemuslomakkeita on saatavissa päivähoitotoimistosta tai voit tulostaa lomakkeen kotisivuiltamme.
Päivähoitohakemuksen voi myös palauttaa sähköisesti.
Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet on toimitettava erikseen päivähoitotoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.
Varhaiskasvatus

Hakusanoja

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu, Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Sievin varhaiskasvatuspalveluiden sähköinen asiointi tapahtuu eDaisy palvelussa.
Täällä hoidatte varhaiskasvatukseen hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuksen palveluihin liittyen:

Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia ja muita lomakkeita, tulee teillä olla käytössä sähköposti.


eDaisy palvelusta löytyy:

- Varhaiskasvatushakemus

- Tulotietoilmoitukset (mikäli ei ilmoitettu hakemuksen yhteydessä)
- Irtisanomis- ja tuntimuutosilmoitukset