Kunta-akkuna
Palvelu
Sievi

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään Linnunlaulun päiväkodissa Peipposten ryhmässä.

Toimi näin

Voit hakea lapsellesi vuorohoitoa eDaisy palvelussa. Vuorohoitoa haettaessa vanhemmat/huoltajat toimittavat työnantajan todistuksen vuorotyöstä tai yrittäjät muun kirjallisen selvityksen työajoistaan, johon lapsen hoidon tarve perustuu.

Vuorohoitoa järjestetään ennalta DaisyFamilyssa ilmoitettujen hoitoaikavarausten perusteella. Hoitoajat on ilmoitettava viimeistään perjantaihin klo 12 mennessä sovittujen käytänteiden mukaan. Määräaikaan mennessä tehdyt hoitoaikavaraukset toteutetaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Voitte hakea lapsellenne vuorohoitopaikkaa, jos käytte vuorotyössä tai opiskelette iltaisin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.
Varhaiskasvatus

Hakusanoja

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu, Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Sievin varhaiskasvatuspalveluiden sähköinen asiointi tapahtuu eDaisy palvelussa.
Täällä hoidatte varhaiskasvatukseen hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuksen palveluihin liittyen:

Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia ja muita lomakkeita, tulee teillä olla käytössä sähköposti.


eDaisy palvelusta löytyy:

- Varhaiskasvatushakemus

- Tulotietoilmoitukset (mikäli ei ilmoitettu hakemuksen yhteydessä)
- Irtisanomis- ja tuntimuutosilmoitukset