Kunta-akkuna
Aiheet
Sievi
Jos suunnittelet rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle uudelle rakennuspaikalle, joka sijoittuu Sievin kunnan rakennusjärjestyksessä määritellylle suunnittelutarvealueelle, tulee rakennusluvan...
  • Rakentaminen
Sievi
Tilapäistä päivähoitoa voi kysyä päivähoitotoimistosta tai päiväkodin johtajalta.
  • Varhaiskasvatus
Sievi
Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa 14 päivän...
  • Rakentaminen
Sievi
Vuorohoitoa järjestetään Linnunlaulun päiväkodissa Peipposten ryhmässä.
  • Varhaiskasvatus