Sievi

Kunta-akkuna
Aiheet
Sievi
Rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi tarkempia säännöksiä ja rakentamisesta annetaan asetuksella ja kunnan rakennusjärjestyksellä. Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan…
  • Rakentaminen
Sievi
Perhepäivähoito on yksilöllistä, pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä voidaan järjestää perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona.Järvirinteen…
  • Varhaiskasvatus
Sievi
Jos suunnittelet rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle uudelle rakennuspaikalle, joka sijoittuu Sievin kunnan rakennusjärjestyksessä määritellylle suunnittelutarvealueelle, tulee rakennusluvan…
  • Rakentaminen
Sievi
Tilapäistä päivähoitoa voi kysyä päivähoitotoimistosta tai päiväkodin johtajalta.
  • Varhaiskasvatus
Sievi
Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa 14 päivän…
  • Rakentaminen
Sievi
Vuorohoitoa järjestetään Linnunlaulun päiväkodissa Peipposten ryhmässä.
  • Varhaiskasvatus