Haapavesi

Haapavesi
Aiheet
Haapavesi
Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus…
 • Oikaisupyyntö
 • Tietopyyntö
Haapavesi
Haapaveden kaupunki tarjoaa avustusta yksityisteiden auraukseen.
 • Avustukset
 • Kadut
Haapavesi
Hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) tarkoittamalla hankinnalla tarkoitetaan organisaation ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista,…
 • Työ ja yrittäminen
Haapavesi, Oulainen, Nivala, Kalajoki, Kärsämäki, Ylivieska, Pyhäjoki, Muhos, Haapajärvi, Pyhäjärvi
eLukiossa voit opiskella vuonna 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaisia kursseja verkko-opintoina. Ilta-aikaan ja osin itsenäiseen työskentelyyn perustuvat kurssit täydentävät muiden…
 • Lukio
Haapavesi
Haapaveden Energia Oy vastaa Haapavedellä kaukolämmön ja -kylmän erillistuotannosta ja jakelusta.
 • Asuminen
 • Rakentaminen
Haapavesi
Haapaveden Vesi Oy palvelee kuntalaisia seuraavissa asioissa:- Vesi- ja viemäriliittymäasiat- Talousveden laatua koskevat kysymykset- Vesijohtojen näytöt
 • Asuminen
 • Rakentaminen
Haapavesi, Kärsämäki, Oulainen
Jokihelmen opisto tarjoaa kansalaisopistokoulutusta Siikalatvalla, Merijärvellä, Oulaisissa, Pyhännällä ja Kärsämäellä.Jokihelmen opiston tehtävä kiteytettynä: Jokihelmen opisto järjestää laadukkaita…
 • Kansalaisopisto
 • Kulttuuri
 • Liikunta
Haapavesi
Haapaveden kaupungin kirjastolaitoksen palveluja voi käyttää jokainen kuntalainen sekä kunnassa tilapäisesti asuva tai asioiva henkilö, joka noudattaa kirjaston käyttösääntöjä. Kirjaston palveluihin…
 • Kirjasto
Haapavesi
Koulukuljetuksesta vastaa Haapaveden kaupunki. Toteutuksesta vastaavat eri liikennöitsijät.Haapavedellä koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 32 §:n ja näiden periaatteiden mukaanjos oppilaan…
 • Esiopetus
 • Perusopetus
Haapavesi
Kouluruokailun toteuttamista ohjaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kouluruokasuositusta vuodelta 2017. Tämän lisäksi kouluruokailussa…
 • Esiopetus
 • Lukio
 • Perusopetus