Kärsämäki

Kunta-akkuna
Aiheet
Kärsämäki
Liikuntatoimi tuottaa liikunta- ja vapaa-ajanpalveluja ja luo edellytyksiä liikuntatoimintaa järjestäville tahoille.Kärsämäellä on mahdollista harrastaa liikuntaa monipuolisesti ympäri vuoden, kunnan…
 • Avustukset
 • Liikunta
 • Tilavaraukset
Kärsämäki
Kärsämäellä on yksi lukio. Lukio sijaitsee samassa koulurakennuksessa Frosteruksen koulun kanssa. Kärsämäen lukio on mukana Pohjois-Pohjanmaan lukioiden yhteenliittymässä, eLukiossa. eLukiossa on…
 • Lukio
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa…
 • Rakentaminen
Kärsämäki
Nuorisopalvelut toteuttavat nuorten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia vahvistavaa toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työmuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisovaltuusto,…
 • Avustukset
 • Nuoriso
 • Tilavaraukset
Kärsämäki
Kärsämäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myöntää ja varaa avustusta järjestöille nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointityöhön sekä kulttuuritoimintaa edistäviin ja monipuolistaviin…
 • Avustukset
 • Kulttuuri
 • Liikunta
 • Nuoriso
Kärsämäki
Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen…
 • Avustukset
 • Nuoriso
Kärsämäki
Palautelomakkeella voit jättää palautetta ja kehittämisehdotuksia, sekä esittää kysymyksiä Kärsämäen kunnan palveluista ja toiminnasta..
 • Palaute ja vaikuttaminen
Kärsämäki
Frosteruksen koulussa järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille ja erityisoppilaille arkikoulupäivisin klo 6.30 -10 ja klo 13.00 – 17.00. Toiminta tapahtuu koulun…
 • Perusopetus
Kärsämäki
Kärsämäellä perusopetusta annetaan Frosteruksen koululla vuosiluokille 1-9 ja Saviselän koululla vuosiluokille 1-6. Frosteruksen koulussa järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2-…
 • Perusopetus
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Tarvitset rakennuksen tai sen osan purkamista varten purkamisluvanjos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella taialueella on voimassa rakennuskielto taijos yleiskaavassa niin määrätään.Jos et tarvitse…
 • Rakentaminen