Kärsämäki

Kunta-akkuna

Yksittäinen varaushakemus Kärsämäen tiloihin

Perustiedot
Hakemus Kärsämäen tiloihin
Tällä hakemuksella voit hakea vuoroa Kärsämäen erilaisiin tiloihin. Hakijana voi olla yksityishenkilö, yhdistys tai yritys.

Varattavissa olevat tilat on esitelty Kärsämäen www-sivuilla, joista löytyvät myös tilojen varausehdot ja hinnat.
Tilaa käyttävän tiedot
Tilan käyttäjä on
Seuraavat osiot muuttuvat valinnan mukaan.
Käytä virallista nimeä
Y-tunnuksessa on 7 numeroa, väliviiva ja tarkistusnumero
Käytä virallista nimeä
Henkilön rooli yhdistyksessä
Yhdistyksellä käytössä
Seuraavat osiot muuttuvat valinnan mukaan.
Y-tunnuksessa on 7 numeroa, väliviiva ja tarkistusnumero

Information message

Hakemuksen täyttäjän henkilötunnustietoa käytetään maksamisen laskutustietona. Lisää henkilötunnus hakemuksen perustiedot-kohtaan.

Laskutustiedot
Haettava tila
Kirjoita tähän tilan nimi
henkilöä
Kuvaa lyhyesti mihin tilaa käytetään ja muuta tietoa mitä haluat huomioida varauksenne yhteydessä.
Ajankohta
Kirjoita tähän ne päivämäärät, joita ei käytetä toistuvissa varauksissa.
Kärsämäki