Käyttöehdot

Palvelun kuvaus

Akkuna-portaalisivusto kokoaa 12 kunnan kuntalaisille suunnatut sähköiset palvelut yhteen käyttöliittymään. Akkuna-portaalissa kuntalainen voi hakea palvelun tarjoavalta kunnalta palvelua sähköisellä asiointilomakkeella ja rekisteröityneenä käyttäjänä hän voi hallita omaa asiointiaan.

Kenelle 

Akkuna-portaali on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka haluavat asioida palvelutarjoajakuntien kanssa sähköisesti.

Omien henkilökohtaisten asiointien lisäksi henkilö voi asioida edustamansa yhdistyksen, yrityksen tai muun tahon puolesta. Näissä tapauksissa henkilö tunnistautuu itsenään ja hänen nimitietonsa tallentuvat automaattisesti asiointilomakkeen / hakemuksen täyttäjäksi.

Millä ehdoin

Akkuna-portaalin ja sähköisen asioinnin käyttö on maksutonta.

Akkunan-portaalin asiointilomakkeilla voidaan hakea mm.

  • kunnalta palvelua, joka on maksullista. Näillä lomakkeilla rekisteröityneeltä käyttäjältä kysytään laskutustietoja.
  • kunnalta avustusta, joka maksetaan rekisteröityneen käyttäjän tai hänen edustamansa yhdistyksen tai muun tahon tilille. Näillä lomakkeilla rekisteröityneeltä käyttäjältä kysytään avustuksen maksatukseen tarvittavia tilitietoja.

Akkuna-portaaliin rekisteröityminen, tunnistautuminen ja kirjautuminen

Akkunan lomakepalvelulla toteutetuista sähköisistä asiointilomakkeista suurin osa edellyttää tunnistautumista. Tunnistautumiseen käytetään suomi.fi -tunnistautumista, jossa on vahva tunnistautuminen varmennekortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Rekisteröityminen Akkuna-portaaliin

Kun tunnistaudut ensimmäisen kerran, sinut rekisteröidään Akkuna-portaalin käyttäjäksi. Ensimmäisellä tunnistautumiskerralla sinun tulee tutustua palvelun käyttöehtoihin ja hyväksyä ne. 

  • Voit rekisteröityä klikkaamalla yläpalkissa olevaa Tunnistaudu-painiketta
  • Rekisteröityminen käynnistyy, kun aloitat jonkin tunnistautumista vaativan palvelun asioinnin

Tunnistautuminen Akkuna-portaaliin

  • Ensimmäisen rekisteröitymiskerran jälkeen voit tunnistautua portaaliin yläpalkin Tunnistaudu-painikkeesta.
  • Tunnistautuminen käynnistyy, kun aloitat jonkin tunnistautumista vaativan palvelun asioinnin.

Kirjautuminen Akkuna-portaaliin

  • Voit kirjautua Akkuna-portaaliin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla yläpalkin Tunnistaudu-painikkeesta aukeavasta näkymästä. Tunnukset teet itsellesi Oma käyttäjätilini -kohdasta.
  • Jos kirjautuneena aloitat jonkin tunnistautumista vaativan palvelun asioinnin, joudut tunnistautumaan.

Oma asiointi ja oma käyttäjätili Akkuna-portaalissa

Oma asiointi ja oma käyttäjätili ovat käytössäsi, kun olet tunnistautuneena tai kirjautuneena Akkuna-portaaliin. Lue lisää ohjeet-sivulta.

Rekisteröityneen käyttäjän käyttöehdot

Kun olet rekisteröitynyt palveluun, käyttöoikeutesi on henkilökohtainen, etkä saa luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle.

Saat käyttää palvelua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Et saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman palveluntarjoajakuntien tai teknisen toteuttajan kirjallista lupaa.

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn suostumuksella, kun hän käyttää yhtä tai useampaa sähköistä asiointia. Lue lisää tietosuojasta ja sieltä kohdasta henkilötietojen käsittely.

Henkilötietojasi käsittelee kyseisen sähköisen asioinnin tarjoava kunta.

Tekninen toteuttaja

Akkuna-portaalin teknisestä toteuttamista vastaa Joki ICT Oy, joka hallinnoi ja ylläpitää palvelua.

Tekninen toteuttaja vastaa suomi.fi - PTV-tietovarannosta kuntien palveluiden ja asiointikanavien tietojen ajastetusta päivityksestä Akkuna-portaaliin. Palveluntarjoajakunnat vastaavat suomi.fi - PTV-tietovarantoon tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta ja täsmällisyydestä. 

Tekninen toteuttaja pyrkii takaamaan Akkuna-portaalin keskeytymättömän ja virheettömän toiminnan säännöllisillä tarkastuksilla toimintahäiriöiden estämiseksi. Toteuttajalla on oikeus keskeyttää Akkuna-portaalin toiminta niiden muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten palveluun liittyvien muiden syiden takia tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää tai jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen (force majeure) tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käyttökatkoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin palvelutarjoajakunnille ja ennakoimattomista katkoksista mahdollisimman nopeasti palvelutarjoajakunnille ja akkuna-portaalissa.

Tekninen toteuttaja ei vastaa kuntien palveluiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä kuntien palveluiden sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet Akkuna-portaalin huoltotöistä tai muusta syystä.

Teknisellä toteuttajalla on oikeus muuttaa Akkuna-portaalin sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta Akkuna-portaalin kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikana. Muutoksista neuvotellaan ja niistä tiedotetaan tarvittaessa etukäteen palvelutarjoajakunnille.

 

Määritelmät

Palvelu

Kunta-Akkuna -hankkeen (Nivalan kaupungin hallinnoiman kahdentoista Pohjois-Pohjanmaan kunnan yhteisen digihankkeen) toteuttama portaalisivusto, joka kokoaa kuntalaisille suunnatut sähköiset palvelut yhteen käyttöliittymään. Sivuston osoite on www.akkuna.fi

Akkunan lomakepalvelu

Osa Akkuna-portaalisivuston palveluiden sähköisistä lomakkeista on toteutettu Akkunan lomakepalvelulla.

Palveluntarjoajat

Alavieskan kunta
Haapajärven kaupunki
Haapaveden kaupunki
Kalajoen kaupunki
Kärsämäen kunta
Muhoksen kunta
Nivalan kaupunki
Oulaisten kaupunki
Pyhäjoen kunta
Pyhäjärven kaupunki
Sievin kunta
Ylivieskan kaupunki

Kuntien yhteystiedot

Erillinen palveluntarjoaja

Kolmannen osapuolen palveluntarjoaja, jonka palvelu esitellään sitä tarjoavan kunnan kohdalla Akkuna-portaalissa. Näitä asiointipalveluita ei hallita Akkuna-portaalissa eivätkä kunnat hoida niihin liittyviä asiointeja käyttäjien kanssa Akkuna-portaalissa. 

Käyttäjä

Palveluntarjoajakunnassa asuva henkilö ja/tai henkilö, joka haluaa asioida Akkuna-portaalissa. Käyttäjä voi asioida omasta puolestaan, huoltajana tai edustamansa yhdistyksen, yrityksen tai muun tahon edustajana.

  • Palveluissa, joissa ei vaadita vahvaa tunnistautumista, henkilö voi käyttää palvelua anonyyminä.
  • Palveluissa, joissa vaaditaan vahva tunnistautuminen, henkilö rekisteröityy Akkuna-portaalin käyttäjäksi ja hänestä tulee rekisteröitynyt käyttäjä. 

Rekisteröitynyt käyttäjä

Käyttäjä, joka on tunnistautunut Akkuna-portaaliin ja hyväksynyt palvelun käyttöehdot. Rekisteröitynyt käyttäjä voi hallita omaa käyttäjätiliään ja ottaa käyttöön kirjautumistunnuksen ja hän voi jatkossa kirjautua Akkuna-portaaliin tunnistautumisen lisäksi omilla kirjautumistunnuksilla.

Asioinnin hallinnoija

Jokainen palveluntarjoajakunta vastaa omien Akkunan lomakepalvelulla toteutettujen asiointilomakkeiden rakenteesta ja sisällöstä sekä tietojen hallinnoinnista. Jokainen palvelutarjoajakunta vastaa oman henkilöstön tunnuksista ja niille annetuista oikeuksista.

Tekninen toteuttaja

Joki ICT Oy vastaa käyttöliittymän teknisestä toteuttamisesta ja ylläpidosta.