Alavieska
Palvelu
Alavieska

Aineisto- ja tietopalvelu

Oikaisupyyntölomakkeella henkilö voi tehdä tietojen oikaisu- ja/tai täydennyspyynnön.
Tietopyyntölomakkeella henkilö voi pyytää julkisia asiakirjoja, henkilörekisteritietoja tai henkilötietoja.
Oikaisupyyntö
Tietopyyntö
Oikaisupyyntö,Oikaisupyyntö,Tietopyyntö,Tietopyyntö,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tietopyyntölomakkeella voi tehdä julkisuuslain mukaisen tietopalvelupyynnön tiedoista ja/tai asiakirjoista.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.


Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu.