Alavieska
Palvelu
Alavieska

Avustukset

Alavieskan kunta myöntää vuosittain hakemuksesta avustuksia valtuuston päättämien määrärahojen puitteissa. Kunnanhallitus myöntää yleishyödyllisiä avustuksia ja sivistys- ja hyvinvointilautakunta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia.

Toimi näin

Avustusta haetaan vuosittain 1.-30.4. välisenä aikana sähköisellä lomakkeella.
Hakemuksen liitteeksi on toimitettava toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan.
Avustuksen käytöstä on toimitettava käyttötilitys, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.
Uuden hakijan on toimitettava yhdistyksen säännöt, jatkossa mahdolliset muutokset tulee ilmoittaa.
Avustukset
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso

Hakusanoja

Avustushakemus, Avustushakemus, avustushakemus,avustushakemus,

Aloita asiointi

Form is closed

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Avustushakemus, jolla voi hakea yleishyödyllistä avustusta kunnanhallitukselta ja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustusta sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta.
Hakuaika 1.-30.4.