Kunta-akkuna
Palvelu
Alavieska

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat lasten päivähoito ja esiopetus. Kunnan järjestämää lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä koulussa. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia.

Toimi näin

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos varhaiskasvatusta tarvitaan huoltajan työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä hoitotarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Lisätietoja palveluista ja niihin hakemisesta saa päiväkodin johtajalta.

Maksullisuustieto

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja varatut hoitotunnit.
Varhaiskasvatus

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Palvelussa voit hakea varhaiskasvatuspaikkaa, ilmoittaa tulotiedot, palveluntarpeen muutokset ja irtisanoa paikan.