Kunta-akkuna
Palvelu
Haapajärvi

Lukiokoulutus

Haapajärvellä on yksi lukio. Haapajärven lukio sijaitsee aivan kaupungin ydinkeskustassa. Lukiokoulutuksella saat paitsi hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon myös valmiuksia itsesi kehittämiseen ja jatko-opiskeluun hakeutumiseen. Kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, voit pyrkiä hyvin monenlaisiin jatko-opintoihin. Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin peruskouluopiskelu ja työtavat eroavat peruskoulun työtavoista. Lukiossa itsenäinen työskentely korostuu.

Maksullisuustieto

Opiskeluun tarvittavat välineet ovat maksuttomia niille opiskelijoille, joilla oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle. Oppivelvollisuus jatkuu toiselle asteelle, jos opiskelija on suorittanut peruskoulun 9. luokan keväällä 2021 tai myöhemmin.
Lukio
Nuoriso

Hakusanoja

Wilma, Wilma,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Wilma on perusopetuksen ja lukion hallinto-ohjelma. Opettajat käyttävät Wilmaa arviointien, kokeiden ja läksyjen kirjaamiseen sekä viestintään oppilaiden, opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta oppilaan/opiskelijan poissaolot ja lukevat koulun tiedotteita. Oppilaat/opiskelijat näkevät suorituksensa, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Wilman huoltajatunnuksen saat oman koulun kautta. Huoltajatunnus on henkilökohtainen. Tunnus on tarkoitettu vain huoltajan käyttöön, oppilaalla on oma käyttäjätunnuksensa Wilmaan.