Kunta-akkuna
Palvelu
Haapajärvi

Perusopetus

Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, K.J. Ståhlbergin koululla, Oksavan, Parkkilan, Tiiton ja Väliojan kouluilla. K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja pienryhmäopetus. 7.- 9. vuosiluokkien erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti K.J. Ståhlbergin koululla.
Perusopetus

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Wilma on perusopetuksen ja lukion hallinto-ohjelma. Opettajat käyttävät Wilmaa arviointien, kokeiden ja läksyjen kirjaamiseen sekä viestintään oppilaiden, opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta oppilaan/opiskelijan poissaolot ja lukevat koulun tiedotteita. Oppilaat/opiskelijat näkevät suorituksensa, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Wilman huoltajatunnuksen saat oman koulun kautta. Huoltajatunnus on henkilökohtainen. Tunnus on tarkoitettu vain huoltajan käyttöön, oppilaalla on oma käyttäjätunnuksensa Wilmaan.