Haapavesi
Palvelu
Haapavesi
Oulainen

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomalomitusta, sijaisapua ja maksullista lomitusta.

Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä tai ostopalveluyrittäjä, joka yrittäjän sijaisena tilapäisesti huolehtii maatalousyrityksen välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä.


Maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että maatalousyrityksen olosuhteet ovat maatalouslomittajalle turvalliset lomituksen aikana.

1.1.2023 tästä palvelusta vastaa Toholammen kunta. Lisätietoja saat nettisivuilta https://www.toholampi.fi/lomituspalvelut/.

Toimi näin

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Neuvontaa lomitusasioissa saat lomatoimistosta soittamalla, käymällä paikan päällä.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Lomaoikeus on maatalousyrittäjällä, joka on päätoiminen, itse työhön osallistuva, maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettava, jolla on voimassa pakollinen MYEL-vakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi tai jolle on myönnetty osakyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki ja joka ei saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea ja jolla loma-ajankohtana on vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä.


Maatalousyrittäjällä on oikeus 26 vuosilomapäivään. Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista peritään kulloinkin voimassa oleva maksu. Lomituspalvelua voi saada myös esimerkiksi työkyvyttömyyden, kuntoutuksen, sairaan lapsen hoidon ja vanhempainvapaa perusteella.

Yrittäjä voi saada 120 tuntia tuettua maksullista lomitusta ja tarpeen mukaan täysin maksullista lomitusta, mikäli se ei vaaranna vuosiloma- ja sijaisapulomitusten järjestämistä eikä johda ylitöihin

Maksullisuustieto

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista tulee maksaa täysi tai alennettu maksu.
Avustukset
Maaseutu- ja lomitus

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Lomahallinnon käyttämä tietojärjestelmä Lomitusnetti palvelee myös maatalousyrittäjiä intemetissä. Ohjelmistoon kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Linkit

Lisätietoa asiointipalvelusta
Haapaveden lomituspalveluiden verkkosivuilta löydät tietoa Haapaveden lomatoimesta sekä lomituspalvelujen yhteystiedot.
Lomatoimi tuottaa maatalousyrittäjien lomituspalvelut Haapaveden, Oulaisten ja Raahen kuntien alueelle.