Haapavesi
Palvelu
Haapavesi

Aineisto- ja tietopalvelu

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.


Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä. Kaupungin asiakirja-aineisto säilytetään kaupungin omassa arkistossa.

Toimi näin

Palvelua voi tiedustella Haapaveden kaupungintalon neuvonnasta, josta palvelun pyytäjä ohjataan tapauskohtaisesti oikean asiantuntijan luo.

Kenelle ja millä ehdoin

Aineisto- ja tietopalvelu on lähtökohtaisesti julkista. Palveluissa noudatetaan myös palveluja rajoittavia sääntöjä, muun muassa viranomaisten toiminnan julkisuuden lain (21.5.1999/621).
Tämän vuoksi aineisto- ja tietopalvelun toteutusta katsotaan tapauskohtaisesti.

Maksullisuustieto

Aineisto- ja tietopalvelun maksullisuus katsotaan tapauskohtaisesti. Palvelu on maksutonta, kun kysely koskee kysyjän omia asiakirjoja.
Oikaisupyyntö
Tietopyyntö

Hakusanoja

Haapaveden tietojen oikaisupyyntö, Haapaveden tietojen oikaisupyyntö, Haapaveden tietopyyntölomake, Haapaveden tietopyyntölomake,Haapaveden tietopyyntölomake,Haapaveden tietopyyntölomake,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tällä lomakkeella voit pyytää Haapaveden kaupungilta tietoja.
Lomake täytetään Kunta-Akkunan -sivuston kautta.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tällä lomakkeella voit pyytää tietojen oikaisua.
Tämä lomake täytetään Kunta-Akkuna -verkkosivustolla.