Haapavesi
Palvelu
Haapavesi

Palotarkastus

Palotarkastuksista vastaa kuntien yhteinen pelastusviranomainen. Palotarkastuksiin kuuluvat yleinen ja erityinen palotarkastus, jälkitarkastus, ylimääräinen palotarkastus sekä omavalvonta. Palotarkastaja antaa paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja, ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava viranomaiselle pelastussuunnitelma ja muita tietoja rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.


Haapaveden kaupunki kuuluu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen piiriin.

Tämän palvelun järjestäminen siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Lisätietoja saat hyvinvointialueen nettisivuilta https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/.

Toimi näin

Päästä palotarkastaja kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin. Esitä tarkastajalle kaikki tarvittavat asiakirjat.

Lisätietoja tästä aiheesta saa muun muassa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen nettisivuilta.
Asuminen
Ympäristö
Jokilaaksojen pelastuslaitos,Jokilaaksojen pelastuslaitos,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alue, johon kuuluu myös Haapavesi.

Pelastuslaitoksen visiona on turvallinen ja kriisinkestävä Jokilaaksojen alue – ennakoiden ja yhteistyössä.

Vision toteuttamiseksi pelastuslaitos tuottaa palvelunsa säädösten ja sopimusten mukaisesti mahdollisimman laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti:
  • ylläpitämällä pelastustoiminnan toimintavalmiutta kaikissa turvallisuustilanteissa erilaisia onnettomuus- ja uhkatilanteita varten,
  • huolehtimalla aktiivisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisytyöstä,
  • toimimalla alueellaan valmiussuunnittelun ja varautumisen asiantuntijana
  • toimittamalla erillisiin sopimuksiin perustuen ensihoidon palveluja
  • tekemällä yhteistyötä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa