Haapavesi
Palvelu
Haapavesi

Pelastustoiminta

Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme alueellisesta pelastuslaitoksesta. Toiminta-alueemme on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alueella.

Toimi näin

Kiireellisissä tapauksissa sinun tulee soittaa hätänumeroon 112.

Ota yhteyttä Haapaveden kaupungin paloasemaan virka-aikana, kun asiasi koskee tulen käsittelyä tai kaupungin paloasemaa.


Ota yhteyttä päivystävään palotarkastajaan, kun asiasi koske riskienhallintaa, esim. omavalvontatoimintaa, palotarkastuksia, nuohousta tai rakentamisen ohjausta.

Ota yhteyttä pelastuslaitoksen toimistosihteerin, kun sinun asiasi koskee ensihoitoa, esim. tiedustelut laskutukseen liittyen ja hukkaan joutuneista esineistä.


Asiasi koskiessa pelastustoimintaa (hälytystehtäviä) – soita pelastuksen päivystysnumeroon tai Raahen kaupungin alueella virka-aikana.

Tämän palvelun järjestäminen siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Lisätietoja saat hyvinvointialueen nettisivuilta https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/.Asuminen
Ympäristö
Jokilaaksojen pelastuslaitos,Jokilaaksojen pelastuslaitos,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alue, johon kuuluu myös Haapavesi.

Pelastuslaitoksen visiona on turvallinen ja kriisinkestävä Jokilaaksojen alue – ennakoiden ja yhteistyössä.

Vision toteuttamiseksi pelastuslaitos tuottaa palvelunsa säädösten ja sopimusten mukaisesti mahdollisimman laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti:
  • ylläpitämällä pelastustoiminnan toimintavalmiutta kaikissa turvallisuustilanteissa erilaisia onnettomuus- ja uhkatilanteita varten,
  • huolehtimalla aktiivisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisytyöstä,
  • toimimalla alueellaan valmiussuunnittelun ja varautumisen asiantuntijana
  • toimittamalla erillisiin sopimuksiin perustuen ensihoidon palveluja
  • tekemällä yhteistyötä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa