Haapavesi
Palvelu
Haapavesi

Sopimuspalokunta

Haapaveden kaupungin alueella pelastustoiminnasta vastaa Jokilaaksojen pelastuslaitos.

Lisätietoa saat Jokilaaksojen pelastuslaitoksen verkkosivuilta ja Haapaveden VPK:n Facebook-sivuilta.


Tämän palvelun järjestämisen vastuu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Lisätietoja saat hyvinvointialueen nettisivuilta https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/.

Toimi näin

Hätätilanteessa ota välittömästi yhteyttä hätänumeroon 112.
Muussa tapauksessa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai Facebookin kautta.
Asuminen
Ympäristö
Jokilaaksojen pelastuslaitos,Jokilaaksojen pelastuslaitos,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alue, johon kuuluu myös Haapavesi.

Pelastuslaitoksen visiona on turvallinen ja kriisinkestävä Jokilaaksojen alue – ennakoiden ja yhteistyössä.

Vision toteuttamiseksi pelastuslaitos tuottaa palvelunsa säädösten ja sopimusten mukaisesti mahdollisimman laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti:
  • ylläpitämällä pelastustoiminnan toimintavalmiutta kaikissa turvallisuustilanteissa erilaisia onnettomuus- ja uhkatilanteita varten,
  • huolehtimalla aktiivisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisytyöstä,
  • toimimalla alueellaan valmiussuunnittelun ja varautumisen asiantuntijana
  • toimittamalla erillisiin sopimuksiin perustuen ensihoidon palveluja
  • tekemällä yhteistyötä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa