Haapavesi
Palvelu
Haapavesi

Työllisyyspalvelut

Haapaveden kaupungin monipuolisten työllisyyspalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille työllistämistä edistäviä palveluita, kehittää työllistymisprosesseja ja opastaa kuntalaisia aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluiden tavoitteena on muun muassa työttömien kuntalaisten työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen, paikallisten yritysten ja yhdistysten ohjaus ja neuvonta työllistämiseen liittyvissä asioissa sekä työttömyydenhoidon kehittäminen yhteistyössä paikallisten verkostojen kanssa.

Työllisyyspalveluita Haapavedellä tarjoavat KELEKKA-hanke, Tilke -hanke, Ihmeen digi -hanke, TYSO-työpajatoiminnan ja sosiaalisen osuuden kehittämishanke, kuntouttavan toiminnan työpaja ja työllisyyskoordinaattori.


Kaupungin työllisyyspalveluita hoitavat toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä niin TE-toimiston, etsivän nuorisotyön, Kelan, sosiaalitoimiston, terveyspalveluiden, yritysten, yhdistysten kuin oppilaitostenkin kanssa.

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä suoraan palvelukeskus Kokoomoon, työllisyyskoordinaattoriin ja hankkeiden hoitajiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Työllisyydenhoito kohdistuu erityisesti pitkään työttömänä olleisiin kuntalaisiin ja nuoriin työttömiin.
Työ ja yrittäminen
Työllisyyspalvelut,Työllisyyspalvelut,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Haapaveden kaupungin verkkosivuilta löydät tietoa kaupungin tarjoamista työllisyyspalveluista.

Täältä voit katsoa lisätietoa Kokoomosta, työllisyyskoordinaattorista, työpajasta, työllisyyspalvelujen hankkeista ja nuorten kesätyöllistämisen toiminnasta.