Haapavesi
Palvelu
Haapavesi

Varhaiserityiskasvatus

Haapaveden kaupungilla on palveluksessaan kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä lapsen huoltajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Varhaiserityisopettaja konsultoi lapsiryhmien henkilökuntaa ja osallistuu päiväkotien varhaiskasvatuksen kehittämiseen kehityksen ja oppimisen tuen näkökulmasta. Lisäksi päiväkodeissa toimii pienryhmiä, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Henkilökohtaisia avustajia on tarvittaessa.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Varhaiskasvatus
Haapaveden varhaiskasvatuspalvelu,Haapaveden varhaiskasvatuspalvelu,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Varhaiskasvatus on alle kouluikäisen lapsen hoitoa, kasvatusta, ohjausta ja opetusta.
Haapaveden kaupungin varhaiskasvatuspalveluista löytyy tietoa kaupungin verkkosivuilta.