Haapavesi
Palvelu
Haapavesi

Yksilöllistetty oppimäärä

Yksilöllistettyjä oppimääriä on peruskoulussa.

Haapavedellä perusopetuksessa voidaan yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä yksilöllistää.


Oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Toimi näin

Lisätietoja voi kysyä koulutoimiston toimistosihteeriltä, tai oman koulusi sihteeriltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.
Perusopetus

Hakusanoja

Wilma Haapavesi, Wilma Haapavesi,Pedanet Haapavesi,Pedanet Haapavesi,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Wilma on oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä.
Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa.
Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.
Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.
Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta, johto sekä työpaikkaohjaajat.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Peda.net -kouluverkko tarjoaa jäsenilleen verkkotyövälineitä sekä koulutus-, tuki-, kehittämis- ja tutkimuspalveluita. Kouluverkon tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen opiskelussa ja opetuksessa.