Haapavesi
Palvelu
Haapavesi

Yksityinen varhaiskasvatus

Haapavedellä on toiminnassa yksi yksityinen päiväkoti. Päiväkoti Taikapuisto tarjoaa lapsille musiikki- tai liikuntapainotteista varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä virikepaikkoja eri-ikäisille lapsille.
Taikapuisto kuuluu Pilke päiväkotien omistukseen.

Tällä hetkellä Haapavedellä ei ole yksityisiä perhepäivähoitajia, mutta yksityisiä perhepäivähoitajia voi tiedustella perhepäivähoidon ohjaajalta tai päivähoitotoimistosta.


Perheen valitessa lapselleen Haapaveden kaupungin hyväksymän yksityisen palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen, perhe voi hakea kaupungilta varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Palvelusetelin hinta on kasvatus- ja koulutuslautakunnan määrittelemä hoitopaikan kattohinta, joka koostuu perheen omavastuuosuudesta sekä palveluntuottajalle maksettavasta osuudesta. Palveluntuottaja perii vanhemmilta asiakasmaksuna perheelle määritellyn omavastuuosuuden.

Toimi näin

Yksityisen päiväkodin varhaiskasvatuspaikkaa haetaan Pilkkeen omilta kotisivuilta. Saatuasi varhaiskasvatuspaikan, voit hakea palveluseteliä. Lomakkeita palvelusetelin määrittämiseen saa tämän palvelun asiointikanavan ja kaupungin verkkosivujen lisäksi sekä päivähoitotoimistosta että hoitopaikoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.


Palvelu on maksullinen.
Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin palvelusetelin. Palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat perheen koko, bruttotulot ja lapsen tarvitsema varhaiskasvatusaika.

Maksullisuustieto

Tarkemmat tiedot palvelun hinnoista saat Haapaveden kaupungin nettisivuilta.Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.
Varhaiskasvatus
Haapaveden varhaiskasvatuspalvelu,Haapaveden varhaiskasvatuspalvelu,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Varhaiskasvatus on alle kouluikäisen lapsen hoitoa, kasvatusta, ohjausta ja opetusta.
Haapaveden kaupungin varhaiskasvatuspalveluista löytyy tietoa kaupungin verkkosivuilta.