Haapavesi
Palvelu
Haapavesi

Yksityisen hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tuella alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuella alle kouluikäiselle. Lisäksi perhe voi hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Perheen palkkaamalle lastenhoitajalle, yksityisen hoidon tuottajalle, tulee hakea kunnalta hyväksyminen ennen työsuhteen solmimista.

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun haet yksityisen hoidon tukea Kelasta, ole ensin yhteydessä kotikuntaasi. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.


Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä sinulle vanhempana. Voit käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.Perhe hakee kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea Kelalta. Yksityisen hoidon tuottajan hyväksyminen haetaan Haapaveden päivähoitotoimistosta ennen työsuhteen solmimista. Hyväksyminen haetaan Kelan lomakkeeseen (Selvitys lasten yksityisen hoidon tuki, palvelutuntuottaja). Yksityisen hoidon tuen kuntalisää haetaan Haapaveden päivähoitotoimistolta. Lomakkeita kuntalisän hakemiseen saa tämän palvelun asiointikanavan ja kaupungin verkkosivujen lisäksi sekä päivähoitotoimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsen vanhemmat valitsevat itse henkilön, joka hoitaa heidän lastaan. Ennen henkilön palkkaamista perheen on oltava yhteydessä kuntaan, joka tarkistaa hoitajan kelpoisuuden. Jos perhe palkkaa hoitajan, perhe toimii hoitajan työnantajana. Tällöin perhe vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista.


Tämä palvelu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Lisätietoja saat hyvinvointialueen nettisivuilta https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/.

Maksullisuustieto

Jos perhe palkkaa hoitajan, perhe toimii hoitajan työnantajana. Tällöin perhe vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.
Varhaiskasvatus
Haapaveden varhaiskasvatuspalvelu,Haapaveden varhaiskasvatuspalvelu,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Varhaiskasvatus on alle kouluikäisen lapsen hoitoa, kasvatusta, ohjausta ja opetusta.

Asiakaslähtöisyys on meille tärkeää. Tavoitteenamme on tarjota perheille hyvää ja laadukasta kotikasvatusta tukevaa varhaiskasvatusta perheen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti yhteistyössä eri varhaiskasvatus yksiköiden välillä.


Kaupungissamme varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Varhaiskasvatus toimii myös osana ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa lastensuojelutyötä sekä antaa esiopetuksen avulla lapsille valmiuksia koulunkäynnin aloittamiseen.

Haapaveden kaupungin varhaiskasvatuspalveluista löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivuilta.