Kalajoki
Palvelu
Kalajoki
Pyhäjoki
Alavieska

Turkistuottajien lomituspalvelut

Turkistuottaja voi hakemuksesta saada vuosilomaa ja lisävapaata. Lomituspalvelujen paikallisyksikkö järjestää lomituspalveluja turkistuottajan valinnan perusteella joko osoittamalla hänelle lomittajan tai korvaamalla turkistuottajan itse hankkimista lomituspalveluista aiheutuneita kustannuksia palvelujen tuottajalle.

Lomituspalvelujen paikallisyksikkö voi korvata itse järjestetystä lomituksesta aiheutuneita kustannuksia vain, jos turkistuottaja on hankkinut lomituspalvelut ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelujen tuottajalta.


Henkilökohtaista palvelua omassa lomitusasiassasi saat oman kuntasi aluetta hoitavasta paikallisyksiköstä.

Toimi näin

Hae kirjallisesti oikeutta turkistuottajan lomituspalveluihin lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä. Tee seuraavaa vuotta koskeva hakemus lokakuun loppuun mennessä. Tee hakemus lomakkeella Tilakohtainen turkistuottajan lomituspalveluhakemus. Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin, jos järjestät lomituspalvelusi itse.

Kun olet järjestänyt lomituksen, hae korvausta viimeistään lomituksen alkamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä lomakkeella Turkistuottajan itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus.


Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus turkistuottajan lomituspalveluihin on turkistuottajalla, jolla on lakisääteinen yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Turkistilan pitää olla verotettu elinkeinotoiminnan verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan, ja turkiseläimiä pitää olla vähintään 6 kotieläinyksikköä.

Maksullisuustieto

Vuosiloma on turkistuottajalle maksutonta, mutta lisävapaa on maksullista.
Maaseutu- ja lomitus
Työ ja yrittäminen

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Verkkoasiointi Lomitusnettiin. Palvelu toimii Melan ylläpitämällä palvelimella ja palveluun kirjaudutaan Melan asiointisivujen kautta.