Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Kalajoen maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustukset

Maatilojen kehittämisavustusta voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville
maatilayrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin
toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista osa-alueista:
1. Maaseutuyrittäjän tai maatilan työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta
aiheutuviin matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin). Maaseutuyrittäjien
yhteisiä opinto-, koulutus- ja messumatkoja voidaan tukea isommalla kertasummalla: tällöin
tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.
2. Messu- ja näyttelykustannuksiin, internetsivujen toteutukseen ja uudistamiseen,
opastekylttien, esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen
sekä muihin markkinointikustannuksiin (ei kuitenkaan maaseutuyrityksen omien
työntekijöiden palkkoihin).
3. Maatilan digiloikkaa edistäviin hankintoihin ja palveluihin, maatilan digitaalisten
yritystoiminnassa hyödynnettävien laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, niiden
käyttöönottoon ja koulutukseen sekä tietoturvaa parantaviin toimenpiteisiin. Tukea voi hakea
myös digitaalisten kanavien käyttöönoton edistämiseen maaseutuyrityksen markkinoinnissa,
myynnissä ja asiakaspalvelussa. Digiloikkatuki ei ole tarkoitettu maaseutuyrityksen olemassa
olevien nettisivujen uudistamiseen, mutta uudistamiseen voi hakea kohdan 2 mukaista
kehittämistukea. Digiloikkatuki koskee maaseutuyrityksen nettisivujen toteutusta,
mikäli yrityksellä ei ole aiemmin toteutettuja nettisivuja käytössään.
4. Asiantuntijapalveluihin, jotka liittyvät tilan kehittämiseen, velkaneuvontaan, laskelmien ja
liiketoimintasuunnitelmien tekoon tai yhtiöittämisselvityksiin niiltä osin, kun niihin ei
saada muuta tukea. Usean maatilan muodostamat yhtymät voivat saada kehittämistukea
asiantuntijapalveluihin, tällöin tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan
tapauskohtaisesti.

Maatilojen investointiavustusta voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville

maatilayrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin
toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 800 euroa (ellei näihin ole saatu muuta tukea):
1. Pienet laite- ja koneinvestoinnit parantamaan työolosuhteita, työergonomiaa tai kehittämään
tuotantoprosesseja, nopeuttamaan työn tekemistä tai muutoin yrityksen kehittämiseen
liittyvät investoinnit tapauskohtaisesti

Toimi näin

Tukea haetaan toimittamalla kopio laskusta ja todiste sen maksamisesta maaseututoimistoon. Tukea voi hakea ympäri vuoden.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea myönnetään enintään 5 henkilöä työllistäville maaseutuyrityksille.
Avustukset
Maaseutu- ja lomitus
Maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustukset,Maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustukset,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Maatilojen kehittämisavustusta voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville maatilayrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin neljään eri osa-alueista.
1. Maaseutuyrittäjän tai maatilan työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta
aiheutuviin matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin).
2. Messu- ja näyttelykustannuksiin, internetsivujen toteutukseen ja uudistamiseen,
opastekylttien, esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen
sekä muihin markkinointikustannuksiin (ei kuitenkaan maaseutuyrityksen omien
työntekijöiden palkkoihin).
3. Maatilan digiloikkaa edistäviin hankintoihin ja palveluihin, maatilan digitaalisten
yritystoiminnassa hyödynnettävien laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, niiden
käyttöönottoon ja koulutukseen sekä tietoturvaa parantaviin toimenpiteisiin. Tukea voi hakea
myös digitaalisten kanavien käyttöönoton edistämiseen maaseutuyrityksen markkinoinnissa,
myynnissä ja asiakaspalvelussa. Digiloikkatuki ei ole tarkoitettu maaseutuyrityksen olemassa
olevien nettisivujen uudistamiseen, mutta uudistamiseen voi hakea kohdan 2 mukaista
kehittämistukea. Digiloikkatuki koskee maaseutuyrityksen nettisivujen toteutusta,
mikäli yrityksellä ei ole aiemmin toteutettuja nettisivuja käytössään.
4. Asiantuntijapalveluihin, jotka liittyvät tilan kehittämiseen, velkaneuvontaan, laskelmien ja
liiketoimintasuunnitelmien tekoon tai yhtiöittämisselvityksiin niiltä osin, kun niihin ei
saada muuta tukea. Usean maatilan muodostamat yhtymät voivat saada kehittämistukea
asiantuntijapalveluihin, tällöin tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan
tapauskohtaisesti.

Maatilojen investointiavustusta voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville maatilayrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 800 euroa (ellei näihin ole saatu muuta tukea).

- Pienet laite- ja koneinvestoinnit parantamaan työolosuhteita, työergonomiaa tai kehittämään
tuotantoprosesseja, nopeuttamaan työn tekemistä tai muutoin yrityksen kehittämiseen
liittyvät investoinnit tapauskohtaisesti.