Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa toiminta- ja kohdeavustuksia kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntatoiminnasta vastaaville kolmannen sektorin toimijoille. Haettavana olevat avustukset:

  • Toiminta-avustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, järjestöt ja seurat, jotka ovat rekisteröityneitä toimijoita ja jotka järjestävät toimintaa paikkakunnalla.
  • Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät työryhmät kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatapahtuman järjestämiseen.
  • Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustusta voivat hakea rekisteröityneet asukasyhdistykset, kyläyhdistykset, seurat ja yksityishenkilöt. Avustus on tarkoitettu sellaisten liikuntapaikkojen kunnossapitoon, joiden lähialueella ei ole koulutoiminnan tarpeisiin kohdistuvaa kaupungin suorittamaa tai tilaamaa liikuntapaikkojen kunnossapitoa. Päätöksen avustuksista tekee urheiluakatemian vastaava viranhaltija.

Toimi näin

Toiminta-avustus
Toiminta-avustus on tarkoitettu rekisteröityjen yhdistysten ja seurojen vuosittaiseksi yleisavustukseksi. Hakemuksen liitteinä tulee olla yhdistyksen edellisen kauden tarkastettu toimintakertomus sekä tilinpäätös sekä tulevan kauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia myönnetään myös ei rekisteröityneille toimintaryhmille.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta voi hakea toukokuussa ja syyskuussa. Myönnetty kohdeavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kuitteja tai laskua vastaan. Kohdeavustushakemukseen täytetään hankkeen yhteyshenkilö sekä liitetään toimintasuunnitelma, joka sisältää kustannuslaskelman.

Kunnossapitoavustus

Kalajoki Akatemialta voi hakea kunnossapitotukea kylien ylläpitämien lähiliikuntapaikkojen (esim. ladut, kaukalot, kentät) hoitoon. Kunnossapitotukea haetaan Kunta-Akkunan kautta maaliskuussa tai lokakuussa. Hakemukseen liitetään kunnossapitosuunnitelma ja kustannuslaskelma. Hyväksyttyjen hakemusten korvaukset maksetaan takautuvasti tehtyihin toimenpiteisiin perustuen. Kunnossapitotukea voidaan maksaa toteutuneiden kustannusten mukaan, maksimissaan 600€ /kohde/kyläyhdistys (hakija).
Hakemiseen ovat oikeutettuja rekisteröityneet asukasyhdistykset / kyläyhdistykset, seurat ja yksityishenkilöt, joiden lähialueella ei ole koulutoiminnan tarpeisiin kohdistuvaa kaupungin suorittamaa tai tilaamaa liikuntapaikkojen kunnossapitoa esim. luistelu- / nurmikenttää, hiihtolatuja tai frisbeegolf-rataa.

Kenelle ja millä ehdoin

Sivistyslautakunta ottaa huomioon avustusta myöntäessään hakijan toiminnan laadun ja laajuuden sekä kaupungin yleiset avustusohjeet.


Poikkeustapauksissa yhdistysten toiminta- sekä kohdeavustushakemukset voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse: Kalajoen kaupunki, kirjaamo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Avustukset
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso

Hakusanoja

Kohdeavustuslomake, Kohdeavustuslomake,Kalajoki Akatemian toiminta-avustus,Kalajoki Akatemian toiminta-avustus,Talviliikuntapaikkojen kunnossapitohakemus,Talviliikuntapaikkojen kunnossapitohakemus,

Aloita asiointi

Form is closed

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Kunta-Akkuna -verkkopalvelusta löydät Kalajoen kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustuslomakkeet. Lomakkeilla haetaan toiminta-avustusta. Toiminta-avustusten hakuaika on keväällä, yleensä malliskuun alusta huhtikuun loppuun saakka.

Avustukset kuulutetaan keväisin julkisesti haettaviksi valtuuston päättämällä tavalla. Ilmoittamisesta vastaa hallintopalvelut.


Avustushakemuksen liitteenä tulee olla yhteisön tai järjestön toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen myöntämisen ensisijaiset perusteet ovat avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus sekä hakijan avustuksen tarve. Pelkästään poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan ei avustuksia myönnetä. Avustusanomusten harkinnassa suositaan sellaisia toimintoja, jotka vähentävät kaupungin itsensä tuottamien palveluiden tarvetta ja näin vähentävät kaupungin kustannuksia.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kohdeavustuksia voidaan myöntää erilaisten tapahtumien toteuttamiseen ja niistä aiheutuviin kuluihin. Tapahtumien tulee olla luonteeltaan normaalista yhdistyksen toiminnasta poikkeavaa, eli yhdistyksen perustoimintaa ei tueta kohdeavustuksella. Kohdeavustusta voivat hakea järjestäytyneet yhdistykset ja myös järjestäytymättömät ryhmät voivat tätä avustusta hakea. Avustusta haettaessa on mukaan liitettävä tapahtuman kustannusarvio. Kohdeavustuksista päättää sivistys- ja kulttuurilautakunta vahvistamansa määrärahan puitteissa.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kunnossapitotukea voi hakea kylien ylläpitämien lähiliikuntapaikkojen hoitoon. Kunnossapitotukea haetaan Kunta-Akkunan kautta 1.2.-28.2.23. Hakemukseen liitetään kunnossapitosuunnitelma ja kustannuslaskelma ajanjaksolle 15.10.22-31.3.23.

Hyväksyttyjen hakemusten korvaukset maksetaan takautuvasti talvikaudella 2022-2023 suoritettujen töiden perusteella. Urheiluakatemian vastaava viranhaltija päättää hakemusten hyväksymisestä ja kunnossapitotuen maksamisesta. Kunnossapitotukea maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan, maksimissaan 600€ /kohde/hakija. Pääasiallinen käyttötarkoitus kunnossapitotuelle on konetyökorvaus / polttoainekustannuksien korvaus latujen tai luistelualueiden hoitoon.


Hakemiseen ovat oikeutettuja rekisteröityneet asukasyhdistykset / kyläyhdistykset, seurat ja yksityishenkilöt, joiden lähialueella ei ole koulutoiminnan tarpeisiin kohdistuvaa kaupungin suorittamaa tai tilaamaa liikuntapaikkojen kunnossapitoa esim. luistelukenttää tai hiihtolatuja.