Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Kaduilla ja yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä tai järjestää tapahtumia ilman kaupungin suostumusta. Poikkeuksena ovat merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät korjaukset, joista tehdään ilmoitus jälkikäteen. Sijoituspaikka- ja kaivulupa sekä yleisten alueiden vuokraus haetaan kaupungin sähköisen lupa-asiointipalvelun Kunta-akkunan kautta.

Luvan käsittelyaika noin 1 kk.

Toimi näin

Yleisten alueiden vuokraus
Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista sähköisen lomakepalvelu Kunta-akkunan kautta.

Sijoituspaikka- ja kaivulupa

Sijoituspaikka- ja kaivulupa haetaan kaupungin sähköisen lomakepalvelu Kunta-akkunan kautta.

Maksullisuustieto

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, joudut luvansaajana korvaamaan vahingon. Jos käytät yleistä aluetta luvatta, voit joutua maksamaan korvauksen ja myös lupaehtojen noudattamatta jättämisestä peritään maksu.

Tilapäislupia ei peritä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä tilaisuuksista, jotka eivät ole maksullisia tapahtumia tai liiketoimintaan verrattavaa toimintaa.
Kadut
Puistot
Tilavaraukset
Sijoituspaikka- ja kaivulupa, Sijoituspaikka- ja kaivulupa, Yleisten alueiden käyttölupa, Yleisten alueiden käyttölupa,Yleisten alueiden käyttölupa,Yleisten alueiden käyttölupa,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Sijoitus- ja kaivulupa
Sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden ym. pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille. Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten tulee ennen kaivutöiden alkamista aina hankkia erillinen kaivulupa.

Sijoitus- ja kaivulupaa haetaan sähköisen lomakepalvelu Kunta-akkunan kautta.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tapahtumia koskevat monenlaiset lait, säännöt ja ohjeet. Käytännössä tapahtuman koko ja sijainti määrittävät minkälaisia lupia tapahtumalle tarvitaan. Minimissään pakollisia lupia ovat tapahtumapaikan omistajan/haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta.
Vastuu tapahtumasta on aina tapahtumanjärjestäjän. Neuvot lupa-asioihin kannattaa kysyä jo hyvissä ajoin viranomaisilta. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää ja poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma edellytettyjen lupien puuttuessa.

Yleisten alueiden käyttöluvalla myönnetään lupa alueen käytölle ja tapahtuman järjestäjä on vastuussa hankkimaan muut tarvittavat luvat muilta viranomaisilta.