Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Kylien kehittämisavustus

Kalajoen kaupunki myöntää kyläavustuksia Kalajoen kylien toiminnan tukemiseen. Tukea myönnetään jatkuvana hakuna määrärahan puitteissa. Määrärahasta osa on varattu yleiseen toiminta-avustukseen, joka jaetaan kylien lukumäärän ja asukasluvun mukaisessa suhteessa ja loput varsinaisen toiminnan tukemiseen.

Toimi näin

Toiminta-avustuksen hakemiseen vaadittavat dokumentit Kalajoen kaupungin maaseutupalveluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Yleistä toiminta-avustusta voidaan maksaa kylätoimikunnan tai muun vastaavan yhdistyksen lisäksi myös muulle rekisteröityneelle koko kunnan alueella kylätoimintaa harjoittavalle yhteisölle. Yleisen toiminta-avustuksen ehtona on, että kylätoimikunta tai vastaava yhdistys toimittaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman maaseutupalveluille hakemuksensa yhteydessä.

Varsinaisen toiminnan kehittämisavustukset maksetaan alv 0 summista kuittiperiaatteella, eli avustuksen saajan on toimitettava maaseutupalveluille kopio laskusta sekä maksutosite hakemuksensa yhteydessä.

Tukea voi saada toteutuneisiin kustannuksiin seuraavasti:

Pienimuotoiset investoinnit 50 % max. 3.000 €

Tiedottaminen 50 % max. 1.500 €
Tapahtumat 50 % max. 2.000 €
Tilavuokrat 50 % max. 1.000 €
Kylien omat kokoontumistilat 50 % max. 1.000 €
Harkinnanvarainen muu kohde, johon ei saa muuta julkista tukea 50 % max. 1.500 €

Avustuspäätökset tekee maaseutujohtaja delegointipäätösten mukaisesti

Avustukset
Maaseutu- ja lomitus

Hakusanoja

Kylien kehittämisavustukset, Kylien kehittämisavustukset,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Osa määrärahasta on varattu yleiseen toiminta-avustukseen, jota voidaan maksaa kylätoimikunnan tai muun vastaavan yhdistyksen lisäksi myös muulle rekisteröityneelle koko kunnan alueella kylätoimintaa harjoittavalle yhteisölle ja osa varsinaisen toiminnan kehittämiseen.