Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa toiminta-avustuksia kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntatoiminnasta vastaaville kolmannen sektorin toimijoille. Yleis- ja perusavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, järjestöt ja seurat jotka ovat rekisteröityneitä toimijoita ja jotka järjestävät toimintaa paikkakunnalla. Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät työryhmät kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Toimi näin

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa toiminta-avustuksia kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntatoiminnasta vastaaville kolmannen sektorin toimijoille. Yleis- ja perusavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, järjestöt ja seurat jotka ovat rekisteröityneitä toimijoita ja jotka järjestävät toimintaa paikkakunnalla. Kohdeavustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät työryhmät kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden ja myönnetty kohdeavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kuitteja tai laskua vastaan. Kohdeavustusta haettaessa täytetään hakemukseen hankkeen yhteyshenkilö sekä liitetään hakemukseen toimintasuunnitelma, joka sisältää kustannuslaskelman.


Poikkeustapauksissa yhdistysten yleisavustushakemukset sekä kohdeavustushakemukset voi myös toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kalajoki.fi tai postitse: Kalajoen kaupunki, kirjaamo, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki

Hakemuksen liitteinä tulee olla yhdistyksen edellisen kauden tarkastettu toimintakertomus sekä tilinpäätös sekä tulevan kauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden ja myönnetty kohdeavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kuitteja tai laskua vastaan.


Sivistyslautakunta ottaa huomioon avustusta myöntäessään hakijan toiminnan laadun ja laajuuden sekä kaupungin yleiset avustusohjeet.

Avustukset
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso

Hakusanoja

Kohdeavustuslomake, Kohdeavustuslomake,

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Kohdeavustuksia voidaan myöntää erilaisten tapahtumien toteuttamiseen ja niistä aiheutuviin kuluihin. Tapahtumien tulee olla luonteeltaan normaalista yhdistyksen toiminnasta poikkeavaa, eli yhdistyksen perustoimintaa ei tueta kohdeavustuksella. Kohdeavustusta voivat hakea järjestäytyneet yhdistykset ja myös järjestäytymättömät ryhmät voivat tätä avustusta hakea. Avustusta haettaessa on mukaan liitettävä tapahtuman kustannusarvio. Kohdeavustuksista päättää sivistys- ja kulttuurilautakunta vahvistamansa määrärahan puitteissa.