Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Liikuntapalvelut

Kaupungin liikuntapalvelut tuottaa kaupunkilaisille liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja toimii seurojen ja järjestöjen ja niihin kuulumattomien kuntalaisten yhteistyöelimenä. Liikuntapalvelut luo edellytyksiä niin kunto-,kilpa- kuin huippu-urheilunkin harrastamiseen.

Keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia liikuntapalveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja kaupungissa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Liikuntapalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisten ja alueellisten urheiluseurojen, sekä liikuntajärjestöjen kanssa.


Palvelu on asiakkalle maksutonta. Salivuoroista peritään maksu.
Avustukset
Liikunta
Tilavaraukset

Hakusanoja

Kohdeavustuslomake, Kohdeavustuslomake, Timmi-tilavausjärjestelmä, Timmi-tilavausjärjestelmä, Kalajoki Akatemian toiminta-avustus, Kalajoki Akatemian toiminta-avustus, Urheilijoiden palkitsemislomake, Urheilijoiden palkitsemislomake,Timmi-tilavausjärjestelmä,Timmi-tilavausjärjestelmä,Kalajoki Akatemian toiminta-avustus,Kalajoki Akatemian toiminta-avustus,Urheilijoiden palkitsemislomake,Urheilijoiden palkitsemislomake,

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Kohdeavustuksia voidaan myöntää erilaisten tapahtumien toteuttamiseen ja niistä aiheutuviin kuluihin. Tapahtumien tulee olla luonteeltaan normaalista yhdistyksen toiminnasta poikkeavaa, eli yhdistyksen perustoimintaa ei tueta kohdeavustuksella. Kohdeavustusta voivat hakea järjestäytyneet yhdistykset ja myös järjestäytymättömät ryhmät voivat tätä avustusta hakea. Avustusta haettaessa on mukaan liitettävä tapahtuman kustannusarvio. Kohdeavustuksista päättää sivistys- ja kulttuurilautakunta vahvistamansa määrärahan puitteissa.

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Verkko-osoitteesta löydät Kalajoen kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustuslomakkeet. Lomakkeilla haetaan toiminta-avustusta. Toiminta-avustusten hakuaika on keväällä, yleensä malliskuun alusta huhtikuun loppuun saakka.

Avustukset kuulutetaan keväisin julkisesti haettaviksi valtuuston päättämällä tavalla. Ilmoittamisesta vastaa hallintopalvelut.


Avustushakemuksen liitteenä tulee olla yhteisön tai järjestön toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen myöntämisen ensisijaiset perusteet ovat avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus sekä hakijan avustuksen tarve. Pelkästään poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan ei avustuksia myönnetä. Avustusanomusten harkinnassa suositaan sellaisia toimintoja, jotka vähentävät kaupungin itsensä tuottamien palveluiden tarvetta ja näin vähentävät kaupungin kustannuksia.


Perusteiden tarkasteleminen vaikuttaa myös avustuksen suuruuteen. Rahallisen avustuksen myöntämisen ohella ja sijasta voidaan tapauskohtaisesti myös ostaa palveluja yhteisöltä tai järjestöltä.

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Tällä lomakkeella ilmoitetaan menestyminen kalenterivuoden aikana urheilukilpailuissa. Kalajoen kaupunki palkitsee vuosittain vähintään SM-tasolla mitalin saavuttaneita urheilijoita vuoden lopussa (joulukuussa). Sivistyslautakunta määrittää palkitsemistavan ja palkitsemisesta vastaavat liikuntapalvelut.

Lomakkeelle täytetään menestyneen urheilijan henkilötiedot, urheilulaji ja sarja sekä menestys.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tilojen käyttövuoroja voit hakea joko yksittäisinä tai vakiovuoroina tilasta riippuen. Varauksen voit tehdä joko yksityishenkilönä tai yrityksen, yhdistyksen tai yhteisön edustajana. Järjestelmään rekisteröityvän henkilön tulee olla täysi-ikäinen.

Rekisteröitymällä varausjärjestelmään voit selata varaustilanteita, tehdä varaushakemuksia ja muokata niitä sekä perua tekemiäsi varauksia sähköisesti. Näet varaustilanteen aina reaaliaikaisesti.


Liikunta- ja kokoustiloihin varaukset tehdään pääosin varaushakemusten kautta. Venepaikat varataan aina suoravarauksina. Kausivuorot haetaan hakuohjeiden mukaisesti.

Timmin kautta varattavissa ovat:

  • kaupungin liikuntatilat
  • jäähallivuorot
  • Himangan kokoustilat
  • Ventelän talo
  • Hilmantorin toripaikat
  • venepaikat