Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Nuorten kesätyöllistäminen

Nuorten kesätyöllistäminen
Kalajoen kaupunki tukee nuorten kesätyöllistämistä kesätyösetelillä ja kesäyrittäjyysetelillä.

Nuorten kesätyöseteli

Kalajoen kaupunki tukee nuorten työllistymistä kesätyöseteleillä. Nuori hakee itse kesätyösetelin Kunta-Akkunan kautta. Seteleitä on rajoitettu määrä (80 kpl) ja ne myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Nuoren työllistävä yritys tai yhdistys saa tukea nuoren palkkaamiseen 200 euroa 2 viikon ajalta. Tuki maksetaan suoraan nuoren työllistävälle työnantajalle.

Kesäyrittäjyysseteli

Kalajokisilla vuonna 2005-2008 syntyneillä nuorilla on mahdollisuus ryhtyä kesätyöyrittäjäksi ja hakea toimintaansa tukea Kalajoen kaupungilta. Tavoitteena on rohkaista nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden työllistää itsensä kesäksi, päästä kokeilemaan yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti sekä opetella työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Kesäyrittäjyysseteli toteutetaan yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa. Seteleitä on rajattu määrä (5 kpl). Kesäyrittäjyyssetelin arvo on 300€.

Toimi näin

Nuorten kesätyöseteli
Nuori, hae kesätyöseteli käyttöösi seuraavasi:
 • Täytä kesätyöseteli -lomake Kunta-Akkunassa.
 • Saat tiedon kesätyösetelin saamisesta. Hakemukset myönnetään saapumisjärjestyksessä.
 • Hae kesätyöpaikkoja suoraan työnantajilta ja kerro mahdollisuudesta saada tukea palkkaamiseesi. Työnantaja voi olla yritys tai yhdistys.
 • Tee työsopimus
 • Aktivoi kesätyöseteli käyttöön heti kun työpaikka varmistuu. Aktivointi tapahtuu ilmoittamalla työnantajatiedot kesätyösetelin työpaikkailmoitus -lomakkeella. Mikäli seteliä ei ole aktivoitu sovittuun päivään mennessä, kesätyöseteli vapautuu seuraavalle.
 • Ilmoita, mikäli et aio käyttää hakemaasi seteliä.
 • Aloita kesätyöt ja tee ne sovitusti.
Tuki maksetaan suoraan työantajalle, joka palkkaa nuoren. Työnantaja hakee kesätyösetelin maksatusta palkan maksamisen jälkeen kesätyötukitilitys -lomakkeella, kun kesätyösetelin palkkauksen ehdot täyttyvät.

Kesäyrittäjyysseteli

1. Hae kesäyrittäjyysseteli sähköisellä lomakkeella Kunta-Akkunan kautta.
2. Saat tiedon kesäyrittäjyyssetelin saamisesta.
 • Hakemukset käsitellään ja kesäyrittäjyyssetelit myönnetään saapumisjärjestyksessä
 • Saat ohjeistuksen kesäyrittäjyyssetelin käytöstä sähköpostilla.
3. Ole yhteydessä Kalajoen 4H-yhdistykseen. Saat tarkemmat ohjeet yrityksen perustamisesta ja 4H -yrityskoulutuksesta.
 • Sinun tulee liittyä 4H-jäseneksi ja maksaa jäsenmaksu.
 • 4H-yrityksen perustaminen: jäsenenä saat sähköisen 4H-jäsenkortin, jonne voit perustaa 4H-yrityksesi
 • Osallistu 4H-yrityskoulutukseen. Koulutuksen aikana tehdään yrityksen liiketoimintasuunnitelma.
4. Kun yrityskoulutus on käyty ja liiketoimintasuunnitelma on valmiina, voit laskuttaa kaupungilta kesäyrittäjyysetelistä 100€. Tee tukihakemus saamasi ohjeen mukaan.
5. Kesäyrittäjyyden toteuttaminen
6. Yritystoiminnan päättäminen
 • Kun yritystoiminta päättyy, tee sähköisessä 4H-jäsenkortissasi yritystoiminnan toimintaraportti, joka sisältää tulojen ja menojen erittelyn.
 • Ilmoita kaupungille ja 4H-yhdistykselle, että yritystoiminta on päättynyt ja toimintaraportti on valmiina.
 • Tee tukihakemus ja laskuta kesäyrittäjyyssetelistä 200€ saamasi ohjeistuksen mukaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kesätyöseteleitä jaetaan kalajokisille 2005-2008 syntyneille nuorille. Myönnetty seteli tulee aktivoida käyttöön ilmoitettuun määräpäivään mennessä ilmoittamalla työnantajan tiedot.

Kesätyösetelin maksamisen ehtona on, että nuorella on voimassa oleva kesätyöseteli, nuoren työaika on vähintään 60h/2 viikon aikana ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Nuoriso
Työ ja yrittäminen

Hakusanoja

Nuorten kesätyöseteli, Nuorten kesätyöseteli, Nuorten kesäyrittäjyysseteli, Nuorten kesäyrittäjyysseteli, Kesätyötukitilityshakemus, Kesätyötukitilityshakemus,Nuorten kesäyrittäjyysseteli,Nuorten kesäyrittäjyysseteli,Kesätyötukitilityshakemus,Kesätyötukitilityshakemus,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Nuori hakee käyttöönsä kesätyösetelin, jolla hänet työllistävä yritys tai yhdistys saa tukea nuoren palkkaamiseen 200€/2 viikon ajalta. Nuoret hakevat itse kesätyöpaikkoja suoraan työnantajilta ja kertovat mahdollisuudesta saada tukea heidän palkkaamiseensa. Tuki maksetaan suoraan työantajalle, joka palkkaa nuoren. Kesätyöseteleitä on rajoitettu määrä (80 kpl) ja ne myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Kesätyöseteleitä jaetaan niin kauan kuin niitä riittää.

Toimi näin:

- Täytä kesätyösetelihakemus
- Saat tiedon kesätyösetelin saamisesta
 • Hakemukset käsitellään ja kesätyösetelit myönnetään saapumisjärjestyksessä.
 • Kesätyöseteleitä on jaettavana 80. Lisäksi otetaan 20 seuraavaa hakijaa jonotuslistalle. Kesätyöseteleitä vapautuu jonotuslistalla oleville, mikäli seteliä ei aktivoida eli oteta käyttöön.
 • Voit saada vain yhden kesätyösetelin, jonka voi käyttää kesän aikana vain yhteen työpaikkaan.

- Aloita työnhaku
 • Kesätyösetelillä voit hakea töitä sinua kiinnostavista yrityksistä tai yhdistyksistä.
 • Työnantaja ei voi olla yksityistalous, kunta eikä valtio
 • Työpaikka voi olla muuallakin kuin Kalajoella
 • Avoimia kesätyöpaikkoja Kalajoella löydät esimerkiksi täältä: https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyo/avoimet-kesatyopaikat-kalajoella/

- Tee työsopimus
 • Sovi työantajan kanssa kesätyön aikatauluista ja käytänteistä
 • Viikkotyöaika on vähintään 30 tuntia. Bruttopalkan on oltava vähintään 400 euroa / 60 tuntia.

- Aktivoi kesätyöseteli käyttöön heti kun työpaikka varmistuu, viimeistään 16.5.23 mennessä.
 • Aktivointi tapahtuu ilmoittamalla työantajan tiedot kaupungille kesätyösetelin myöntämisen yhteydessä saamasi linkin kautta.
 • Setelin aktivointi tulee tehdä 16.5.23 mennessä. Jos kesätyöseteliä ei ole aktivoitu eikä työnantajan tietoja ei ole lähetetty kaupungille, kesätyösetelin voimassaolo päättyy.

- Aloita kesätyöt ja tee ne sovitusti
 • Työnantaja maksaa sinulle palkan. Tuki maksetaan suoraan työantajalle palkanmaksun jälkeen.

Ohjaamo ja Virtaamo auttaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä ja kesätyön hakemiseen liittyvissä asioissa.
https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/ohjaamo-ja-virtaamo-kalajoki/

Lisätietoja: https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyo/

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kesätyöyrittäjäksi ryhtyvä kalajokinen vuonna 2005–2008 syntynyt nuori voi hakea toimintaansa tukea Kalajoen kaupungilta. Tavoitteena on rohkaista nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden työllistää itsensä kesäksi, päästä kokeilemaan yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti sekä opetella työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Kesäyrittäjyysseteli toteutetaan yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa. Seteleitä jaetaan viidelle kalajokiselle nuorelle ja ne myönnetään hakujärjestyksessä. Kesäyrittäjyyssetelin arvo on 300€

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kalajoen kaupunki tukee kalajokisten vuonna 2004 - 2007 syntyneiden, alle 18-vuotiaiden nuorten työllistymistä kesätyöseteleillä. Nuori hakee käyttöönsä kesätyösetelin, jolla hänet työllistävä yritys tai yhdistys saa tukea nuoren palkkaamiseen 100€/viikko 1-2 viikon ajalta. Tuki maksetaan suoraan nuoren palkkaavalle työantajalle palkan maksamisen jälkeen, kun työnantaja palauttaa tilityshakemuksen. Edellytyksenä kesätyösetelin palkkauksen ehtojen täyttyminen.

Työnantaja, näin hyödynnät kesätyöseteleitä:

- Tiedotus avoimista kesätyöpaikoista
 • Julkaisemme Kalajoen kaupungin www-sivulla kesätyöpaikkoja, joissa voi hyödyntää kesätyöseteliä.
 • Voit ilmoittaa kesätyöpaikkoja tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9bea7e5c-a7ca-4e80-8579-2353784530c0?displayId=Fin2476949

- Nuoren palkkaaminen
 • Kun palkkaat nuoren, jolla on kesätyöseteli, saat tukea nuoren työllistämiseen 100€/viikko 1-2 viikon ajalle.
 • Tukea maksetaan touko-elokuun 2022 välisenä aikana työllistettävän nuoren palkkaamiseen
 • Työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ellei työehtosopimusta ole, palkan tulee olla vähintään 400€ kymmeneltä työpäivältä/60h.
 • Työantaja vastaa työnantajan velvoitteista (tapaturmavakuutukset, sosiaaliturvamaksut, lakisääteiset sivukulut ym.)

- Tiedot työpaikasta kaupungille
 • Nuori ilmoittaa itse heti kesätyöpaikan saatuaan Kalajoen kaupungille työantajan tiedot, jolloin kesätyöseteli aktivoituu.
 • Kaupunki lähettää suoraan työnantajalle tarkemmat ohjeet tuen hakemiseen.

- Tuen tilitys työnantajalle
 • Tuki maksetaan palkan maksamisen jälkeen, kun työnantaja palauttaa erillisen tilityshakemuksen, mikäli kesätyösetelin palkkauksen ehdot täyttyvät.
 • Tuen maksamisen ehtona on, että
 • nuorella on voimassa oleva kesätyöseteli
 • nuorelle on maksettu työskentelyajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai sovittua minimipalkkaa.
 • viikkotyöaika on vähintään 30 tuntia.

Työnantaja toimittaa tilityslomakkeen liitteineen Kalajoen kaupungille viimeistään 31.10.2022
Lisätietoja: https://kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/nuorten-kesatyo/