Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Ruokailun järjestämisessä otetaan huomioon allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.Maksullisuustieto

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.
Erityisruokavalio
Esiopetus
Perusopetus
Varhaiskasvatus

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Lomake on tarkoitettu erityisruokavalioiden ilmoittamiseen. Täytä lomake huolellisesti.

Lomake ohjautuu sähköisesti päiväkotipaikkaan/kouluun sekä ruokapalveluille. Erityisruokavalion edellytyksenä on, että henkilö, jota ilmoitus koskee, noudattaa kyseessä olevaa ruokavaliota myös kotona. Erityisruokavalioon tarvittavan lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus tulee toimittaa päiväkodin hoiva- tai ruokapalveluhenkilöstölle tai koulun ruokapalveluhenkilöstölle.


Varhaiskasvatusikäisten lasten kohdalla on erityisen tärkeää, että sekä hoitajilla tai opettajilla että ruokapalveluhenkilökunnalla on ajantasainen tieto sopivasta ruokavaliosta. Erityisruokavalion tarpeen loppumisesta ilmoitetaan päivähoitoon, kouluun tai suoraan keittiölle.

Kansallisen allergiaohjelman mukaisesti myös allergiaruokavalioiden selvittämisessä pyritään tukemaan sietokyvyn lisäämistä ja välttämään vain niitä ruoka-aineita, jotka aiheuttavat vakavia oireita.

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Lomake on tarkoitettu uskonnollisiin ja eettisiin syihin perustuvien ruokavalioiden ilmoittamiseen. Täytä lomake huolellisesti.

Lomake ohjautuu järjestelmästä sähköisesti Kalajoen kaupungin ruokapalveluille.