Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.


Varhaiskasvatuspalvelut järjestää päivähoitoa kunnan omana toimintana päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä myöntämällä palvelusetelin yksityisiin päivähoitoyksiköihin.

Kunnassa järjestettävä varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon. Esiopetus liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen.


aM

Toimi näin

Varhaiskasvatuspalveluita voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatushakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidon alkua tai äkillisen työllistymisen vuoksi vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Hakemus tehdään sähköisesti eDaisy asioinnissa.

Yksityisiin palveluihin haetaan suoraan paikkaa palveluntuottajalta. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään palvelu-/hoitosopimuksen. Asiakas hakee tämän jälkeen kaupungilta palveluseteliä eDaisy asioinnissa.

Maksullisuustieto

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.
Varhaiskasvatus

Hakusanoja

DaisyFamily, DaisyFamily, eDaisy, eDaisy,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
DaisyFamilyn kautta huoltajat varaavat lapsensa hoitoajat. Ohjelman välityksellä huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö viestittävät toisilleen. DaisyFamily on huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön päivittäinen asiointikanava, joka sisältää mm:
- hoitoaikavarausten tekeminen
- läsnä- ja poissaolotiedot
- päivittäinen yhteydenpito: viestinvälitys ja ryhmäkohtaiset lupakyselyt, ilmoitustaulu
- perheen yhteystietojen ylläpito: lasta koskevat tiedot kuten allergiat, varahakijat, yleiset luvat

Lisätietoa asiointipalvelusta
Varhaiskasvatushakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidon alkua tai äkillisen työllistymisen vuoksi vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.
Hakemus tehdään sähköisesti eDaisy-asioinnissa.