Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Yritysten kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus
Yritysten kehittämisavustusta voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville yrityksille ja alkaville yrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista osa-alueista:

1. Yrittäjän tai yrityksen työntekijöiden koulutuskustannuksiin ja koulutuksesta aiheutuviin matkakustannuksiin (ei majoitus- ja päivärahakuluihin). Yrittäjien yhteisiä opinto-, koulutus- ja messumatkoja voidaan tukea isommalla kertasummalla: tällöin tuki on haettava etukäteen ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.


2. Sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin (myös yrityksen arvonmäärityspalvelut), kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja keksintöjen edistämiseen sekä muihin yrityksen kehittämiseen liittyviin ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin

3. Messu- ja näyttelykustannuksiin, internetsivujen toteutukseen ja uudistamiseen, esitteiden ja muun markkinointimateriaalin suunnitteluun ja valmistukseen sekä muihin markkinointikustannuksiin (ei kuitenkaan yrityksen omien työntekijöiden palkkoihin).


Avustus em. kustannuksiin voi olla yhteensä enintään 1.200 euroa yritystä kohden vuoden aikana.

Digiloikka-tuki

Edellä mainittujen avustusten lisäksi kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen digiloikkaan niille kalajokisille yrityksille, jotka eivät ole ko. tukea aikaisemmin kaupungilta saaneet tai aiemmin saatu avustusmäärä digiloikkaan ei ole tullut täyteen. Digiloikkatuki on 80 % arvonlisäverottomista toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 640 euroa yritystä kohden seuraavasti:

4. Yrityksen digiloikkaa edistävät hankinnat ja palvelut, yrityksen digitaalisten yritystoiminnassa hyödynnettävien laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaa, niiden käyttöönottoa ja koulutusta sekä tietoturvaa parantavat toimenpiteet. Tukea voi hakea myös digitaalisten kanavien käyttöönoton edistämiseen yrityksen markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa. Digiloikka-tuki ei ole tarkoitettu yrityksen olemassa olevien nettisivujen uudistamiseen, mutta uudistamiseen voi hakea kohdan 3 mukaista kehittämistukea. Digiloikka-tuki koskee yrityksen nettisivujen toteutusta, mikäli yrityksellä ei ole aiemmin toteutettuja nettisivuja käytössään.

Toimi näin

Hakemus lähetetään sähköisesti Kunta-Akkunan kautta. Hakemuksessa tarvitaan mm. seuraavat tiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot, sähköpostiosoite ja tilinumero mihin avustus voidaan maksaa.

Tuen myöntäminen

Elinkeinojohtaja päättää tuen myöntämisestä. Tukipäätökset käsitellään keskimäärin kerran kuukaudessa. Tuki on yritykselle de minimis-tukea. Tuen viranhaltijapäätös toimitetaan yrityksen tukihakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja julkaistaan kaupungin internet-sivuilla viranhaltijapäätösten kohdalla. Kalajoen kaupunki ilmoittaa maksetut kehittämistuet verottajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijayrityksen kotipaikkana on Kalajoki. Tukea voidaan myöntää vain sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole saatu muuta julkista tukea esimerkiksi hankkeiden kautta. Tukea haetaan kuittien ja maksutositteiden perusteella, perustellen hankintojen merkitys yrityksen kehittämiselle. Tukea on mahdollista hakea kuluvan vuoden kuittien perusteella, ei takautuvasti edellisen vuoden kustannuksiin. Tuki haetaan elinkeinopalvelulta sähköisen hakemuslomakkeen avulla Kunta-Akkunan kautta.
Avustukset
Työ ja yrittäminen

Hakusanoja

Yritysten kehittämisavustus, Yritysten kehittämisavustus,

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Yritysten kehittämistukea voidaan myöntää enintään 5 henkilöä työllistäville yrityksille ja alkaville yrityksille. Tukea voi saada kalenterivuoden aikana 50 % arvonlisäverottomiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuitenkin enintään 400 euroa kuhunkin seuraavista osa-alueista: koulutuskustannuksiin, yritysten ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin sekä markkinointiin ja mainontaan. Tämän lisäksi kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen digiloikkaan niille kalajokisille yrityksille, jotka eivät ole ko. tukea aikaisemmin kaupungilta saaneet tai aiemmin saatu avustusmäärä digiloikkaan ei ole tullut täyteen. Digiloikkatuki on 80 % arvonlisäverottomista toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 640 euroa yritystä kohden.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijayrityksen kotipaikkana on Kalajoki. Tukea voidaan myöntää vain sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole saatu muuta julkista tukea esimerkiksi hankkeiden kautta. Tukea haetaan kuluvan vuoden kuittien ja maksutositteiden perusteella, perustellen hankintojen merkitys yrityksen kehittämiselle.


Hakemuksessa tarvitaan mm. seuraavat tiedot: Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot, sähköpostiosoite ja tilinumero mihin avustus voidaan maksaa.