Kunta-akkuna
Palvelu
Kärsämäki

Opiskelija-avustukset

Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen) opiskelija on oikeutettu opiskelija-avustukseen.
Tukeen oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka opiskelun aikana asuvat muualla kuin Kärsämäellä.
Vuonna 2024 tuki on haettavissa 1.5.-31.5. ja haku koskee syyslukukauden 2023 ja kevätlukukauden 2024 opiskelua.
Kunnanhallitus hyväksyy tuen myöntämisehdot. Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä.

Toimi näin

Hakemuksen ja liitteet voit lähettää Akkunan kautta.
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkolomaketta, voit tulostaa lomakkeen Kärsämäen kunnan nettisivuilta www.karsamaki.fi - lomakkeet ja toimittaa sen Asiointipisteeseen Kärsämäen kunta, Haapajärventie 1, 86710 Kärsämäki. Lisätietoja asiasta antaa kunnansihteeri, puh. 044 445 6804

Kenelle ja millä ehdoin

OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT
1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen) opiskelija
on oikeutettu opiskelija-avustukseen. Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä siten, että avustukseen varattu vuotuinen määräraha 2000 euroa (1000 euroa/lukukausi) jaetaan tukeen oikeutettujen kesken kuitenkin siten, että avustuksen suuruus on enimmillään 100 euroa/lukukausi

2. Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Ammatilliset ja muut opinnot katsotaan päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 5.4 opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista vähintään 25 viikkotuntia. Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja ei katsota päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.


3. Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy koti-kuntalain 2 §:n ja verotusmenettelyssä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä 31.12.
Tukeen oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka opiskelun aikana asuvat muualla kuin Kärsämäellä.

4. Avustus maksetaan hakemusten perusteella kesäkuussa 2024.


5. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus - vähintään yksi lukuvuosi, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella, jossa on ao. oppilaitoksen edustajan allekirjoitus.

6. Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus. Opiskelija-avustukset myöntää kunnanjohtaja


7. Avustus on saajalleen verovapaata tuloa.

Liitteeksi: oppilaitoksen todistus opiskelun kestosta.Avustukset
Nuoriso

Aloita asiointi

Form is closed

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Kärsämäen kunta myöntää vuonna 2024 opiskelijatukea Kärsämäellä henkikirjoilla oleville ulkopaikkakunnalla opiskeleville.
Tukeen oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka opiskelun aikana asuvat muualla kuin Kärsämäellä.
Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen) opiskelija on oikeutettu opiskelija-avustukseen.

Tämä hakukierros koskee syyslukukauden 2023 ja kevätlukukauden 2024 opiskelua. Tuki on haettavissa 1.5.-31.5. Avustuksen suuruus riippuu hakijoiden määrästä.