Kunta-akkuna
Palvelu
Kärsämäki

Työmatkatuet

Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville Kärsämäkisille.
Vuonna 2023 tuki on haettavissa 1.10.-31.10. Haku koskee vuotta 2022. Kunnanhallitus hyväksyy tuen myöntämisehdot.
Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta ja tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 8 400.

Kenelle ja millä ehdoin


1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu.
2. Tuen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä.
3. Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan työnantajan antamalla todistuksella. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.
4. Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella. Tuki myönnetään edellisen vuoden vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. Talousarviossa tarkoitukseen varattu summa jaetaan tukeen oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on rajoitettu 600 euroon.
5. Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 8 400 euroa.
6. Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun loppuun mennessä.
7. Tuki on saajalleen veronalaista tuloa.

Liitteeksi hakemukseen: Verokortti, verotuspäätös vuodelta 2022 ja työnantajan todistus työn kestosta
Avustukset
Työ ja yrittäminen

Aloita asiointi

Form is closed

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Kärsämäen kunnan myöntämä työmatkatuki ulkopaikkakunnalla työskenteleville Kärsämäkisille. Haku koskee vuoden 2022 työmatkoja.
Työmatkatuen myöntämisehdot:
1. Kärsämäellä henkikirjoilla oleva ulkopaikkakunnalla työssäkäyvä henkilö on tukeen oikeutettu.
2. Tuen saajan kotikunta tulee tilastointipäivänä ja koko vuoden olla Kärsämäen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen päivä.
3. Ulkopaikkakunnalla työskentelyn on tullut kestää vähintään kuusi kuukautta, joka todistetaan työnantajan antamalla todistuksella. Mikäli todistus puuttuu hakemuksesta tai sitä ei ole allekirjoitettu, hakemus hylätään.
4. Tukea myönnetään vahvistetussa verotuksessa hyväksyttyjen matkakustannusten perusteella. Vuonna 2023 tuki myönnetään vuoden 2022 vahvistetun verotuksen tietojen mukaisesti. Talousarviossa tarkoitukseen varattu summa jaetaan tukeen oikeutettujen kesken hyväksyttyjen matkakustannusten mukaisessa suhteessa kuitenkin siten, että työmatkatuen enimmäismäärä on rajoitettu 600 euroon.
5. Tukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että matkakustannukset ylittävät verottajan hyväksymän matkakustannusten vähennyksen enimmäismäärän 8 400 euroa.
6. Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja. Myönnetty tuki maksetaan hakijalle marraskuun loppuun mennessä.
7. Tuki on saajalleen veronalaista tuloa.