Kunta-akkuna
Palvelu
Kärsämäki

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien talviauraukseen ja kesäkunnossapitoon, jos tien varrella on pysyvää asutusta. Tien perusparannukseen voi hakea avustusta, jos hanke on saanut ELY-keskukselta valtionavustuspäätöksen.

Toimi näin

Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Tarvittaessa avustushakemuksen voi toimittaa myös tulostettavalla lomakkeella, joka löytyy kunnan verkkosivuilta. Aurausavustuksien hakuaika on huhtikuun loppuun mennessä. Kunnossapitoavustuksia voi hakea kesäkuusta marraskuun loppuun saakka.

Hakumenettelystä ja hakuajoista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja Kaiku-ilmoituslehdessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Toimitusteiden osalta avustuksen myöntäminen edellyttää, että:
  • tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
  • tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä

Talviaurausta voi saada teille, joiden pituus on yli 100 m.
Kesäkunnossapitoavustusta voi hakea yli 200 m pitkille yksityisteille. Kunnossapidolla tarkoitetaan seuraavia toimenpiteitä: sorastus/sepelöinti, ojien, rumpujen ja siltojen kunnostus.

Perusparannusavustuksen saamisen edellytyksenä on ELY-keskuksen myöntämä valtionavustuspäätös.


Kunnan osallistumisperiaate teiden avustukseen on kuvattu erillisellä liitteellä, joka löytyy kunnan verkkosivuilta.

Avustuksia maksetaan kulloinkin käytettävissä olevien kunnanvaltuuston hyväksymien määrärahojen mukaan.
Asuminen
Avustukset

Aloita asiointi

Vaati tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Kärsämäen kunnalta voi anoa avustusta yksityistien talviauraukseen huhtikuun loppuun mennessä ja kesäkunnossapitoon kesäkuusta marraskuun loppuun mennessä. Perusparannusavustuksen haku edellyttää valtionavustuspäätöstä.