Muhos ilmakuva.
Palvelu
Muhos

Kansalaisopisto

Kansalaisopisto järjestää vuosittain vaihtuvan opinto-ohjelmansa mukaisesti kursseja esimerkiksi kädentaidoista, kuvataiteista, liikunnasta, musiikista ja kielistä Muhoksella ja Utajärvellä. Opisto tarjoaa myös yritys- ja toimialakohtaisia koulutuspalveluja esimerkiksi ensiapukoulutuksia. Kansalaisopistossa voi myös opiskella tutkintotavoitteisesti taiteen perusopetusta musiikissa ja kuvataiteissa. Säännöllisesti kurssilla mukana olleet saavat pyynnöstä todistuksen. Tarvittaessa opisto järjestää valvottuja tenttitilaisuuksia esimerkiksi korkeakoulututkintoja suorittaville.

Toimi näin

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opiston verkkosivuilta.

Ilmoittaudu Oulujoki-Opiston kursseille pääsääntöisesti sähköistä verkkolomaketta käyttäen. Ilmoittautua voit myös puhelimitse tai käymällä opiston toimistossa. Puhelinvastaajaan jätetyllä viestillä, tekstiviestillä tai sähköpostilla ei voi tehdä kurssi-ilmoittautumisia.

Peru varattu kurssi viimeistään viisi vuorokautta ennen kurssin alkamista opiston toimistoon tai sähköpostitse.

Jos kurssi peruuntuu, niin siitä lähetetään tietoa puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse kaikille ennakkoon ilmoittautuneille.

Kenelle ja millä ehdoin

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Kurssien ilmoittautumisajat ovat kurssikohtaisia. Uudet kurssien opiskelupaikat täytetään yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkikouluun järjestetään keväisin erillinen pääsykoe, jonka perusteella uudet opiskelijat valitaan. Musiikkikoulun pääsykokeesta ilmoitetaan Oulujoki-Opiston kotisivulla ja paikallislehdessä. Alle 18-vuotiaiden kurssilaisten huoltajan tulee allekirjoittaa lapsen ilmoittautumislomake.

Maksullisuustieto

Maksu on kurssikohtainen. Taiteen perusopetuksen opinnoissa (kuvataide ja musiikki) on mahdollista hakea erillisen hakemuksen mukaan lukukausimaksuvapautusta ja sisaralennusta. Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut voi halutessaan maksaa kahdessa erässä.

Jos asiakas peruu varaamansa kurssipaikan, tulee se tehdä vähintään 5 vrk ennen kurssin alkua. Muussa tapauksessa veloitetaan koko kurssimaksu. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
Kansalaisopisto
Suostumus taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentamiseen KOSKI-tietovarantoon,Suostumus taiteen perusopetuksen suoritustietojen tallentamiseen KOSKI-tietovarantoon,Oulujoki-Opistoon ilmoittautuminen,Oulujoki-Opistoon ilmoittautuminen,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Suostumuslomakkeella annetaan lupa tallentaa KOSKI-tietovarantoon opiskelijan tietoja seuraavista koulutuksista
- Musiikin laajan oppimäärän perusopinnot
- Musiikin laajan oppimäärän syventävät opinnot
- Musiikin yleisen oppimäärän yhteiset opinnot
- Kuvataiteen yleisen oppimäärän yhteiset opinnot
- Kuvataiteen yleisen oppimäärän teemaopinnot
Suostumuksen voi antaa myös vain osaan yllämainituista opinnoista.

Tallennettavat tiedot ovat:

1. koulutuksen nimi ja laajuus:
2. koulutuksen alkamisen ja päättymisen ajankohdat
3. osaamisen arviointi.

Lisäksi myös oppijanumerorekisterin edellyttämät tiedot:

1. nimi
2. oppijanumero
3. henkilötunnus
4. kansalaisuus
5. sukupuoli
6. äidinkieli
7. tarpeelliset yhteystiedot

Sen jälkeen kun tiedot on tallennettu KOSKI-tietovarantoon, voi opiskelija hallita koulutustietojaan Oma Opintopolku -palvelussa. Oma Opintopolku palvelussa voi myös perua tällä lomakkeella annetun suostumuksen.


Suostumuksen voi myös peruuttaa ilmoittamalla siitä koulutuksenjärjestäjälle.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Verkkokanava ohjeistaa Sinua ilmoittautumaan Oulujoki-Opisto -kansalaisopiston kursseille. Voit ilmoittautua useammillekin kursseille. Kulloinkin voimassa oleva kurssiohjelma näkyy sivustolla.