Muhos ilmakuva.
Palvelu
Muhos

Kesäduuniseteli nuorille 2023

Muhoksen kunta tukee Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten nuorten työllistämisessä.

Kesäduuniseteliä haetaan Kunta-Akkunan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on 01.02.2023-31.7.2023 välisenä aikana.


Nuori voi hakea kesäduuniseteliä vaikka hänellä ei vielä olisi tiedossa kesätyöpaikkaa.

Kesäduunisetelin voi käyttää kesätöissä 01.05.2023-03.09.2023 välisenä aikana. Kesäduunisetelillä voi työllistyä esimerkiksi yritykseen, yhdistykseen tai järjestöön. Työnantajalla pitää olla voimassa oleva y-tunnus. Työnantaja hakee kesäduunisetelituen jälkikäteen sähköisesti Kunta-Akkunan kautta. Tuki maksetaan työnantajalle mikäli kesäduunisetelin ehdot täyttyvät ja vaaditut dokumentit on palautettu määräaikaan mennessä.

Toimi näin

Hae kunnan kesäduuniseteliä sähköisesti Kunta-Akkunan hakulomakkeella.

Kesäduunisetelin hakeminen on mahdollista 01.02.2023-31.7.2023 välisenä aikana.

Lisätietoa omavalmentaja Virpi Kukkonen (puh: 044 4970 067) ja omavalmentaja Pinja Pöntinen (puh: 044 4970 059)

Kenelle ja millä ehdoin

Muhoksen kunta myöntää vuoden 2023 kesäduunisetelin muhoslaisille vuonna 2005-2006 syntyneille nuorille, jotka eivät ole aiemmin kunnan kesätyövaihtoehtoa käyttäneet kesätyön hakemiseksi, Pohjois-Pohjanmaalla toimivista yrityksistä/yhdistyksistä.

  • Kesäduunisetelin tuella nuori voi olla työssä vain yhdessä työpaikassa.
  • Muhoksen kunta tukee muhoslaisen nuoren (v. 2006-2007 syntyneet) kesätyöhön vähintään 60 h palkkaavaa yritystä/yhdistystä 230 €/ seteli/ nuori.
  • Yksi työnantaja voi työllistää setelin tuella korkeintaan 5 nuorta/ vuosi
  • Työnantajana voi olla y-tunnuksellinen yritys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö.
  • Yritykselle, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet, ei tukea myönnetä. Kotitalouteen kesätyösetelillä ei voi työllistää.
  • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa ja nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka, kuitenkin vähintään 390 € / 60h, mikä sisältää lomakorvauksen.
  • Nuoren palkkaava yritys/yhdistys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Muhoksen kunnalle.
  • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin. Nuoren kesätyöpaikka on usein ensimmäinen oikea työpaikka, joten työhön opastamiseen ja perehdyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota! Laki nuorista työntekijöistä 998/1993: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
  • Kesäduunisetelin tukea maksetaan 1.5.– 3.9.2023 välisenä aikana työllistetyn nuoren palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin.
Nuoriso
Työ ja yrittäminen
Kesäduuniseteli hakemus 2023,Kesäduuniseteli hakemus 2023,Kesäduuni tilitys hakemus kunnalle,Kesäduuni tilitys hakemus kunnalle,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kesäduunisetelin tukea maksetaan 1.5.– 3.9.2023 välisenä aikana työllistetyn nuoren
palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren
palkkauskustannuksiin.

Kesäduunisetelin tuki yrityksille/yhdistyksille on 230€/60h/nuori. Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesäduunisetelin tuki max. 5 nuoren työllistämiseen.


Yrittäjä hakee kesäduunisetelin maksatusta Muhoksen kunnalta sähköisellä lomakkeella, tuki maksetaan käyttöehdot täyttävälle työnantajalle jälkikäteen nuoren kesäduunisetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan pe 27.10.2023 mennessä.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Vuonna 2023 kesäduuniseteliin ovat oikeutettuja vuosina 2006-2007 syntyneet nuoret.
Kesäduuniseteliä haetaan Kunta-Akkunan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on 01.02.2023-31.07.2023 välisenä aikana.

Nuori voi hakea kesäduuniseteliä vaikka hänellä ei vielä olisi tiedossa kesätyöpaikkaa.


Kesäduunisetelin voi käyttää kesätöissä 01.05.2023-03.09.2023 välisenä aikana. Kesäduunisetelillä voi työllistyä esimerkiksi yritykseen, yhdistykseen tai järjestöön. Työnantajalla pitää olla voimassa oleva y-tunnus. Työnantaja hakee kesäduunisetelituen jälkikäteen sähköisesti Kunta-Akkunan kautta. Tuki maksetaan työnantajalle mikäli kesäduunisetelin ehdot täyttyvät ja vaaditut dokumentit on palautettu määräaikaan mennessä.