Muhos ilmakuva.
Palvelu
Muhos

Kesätyöseteli nuorille 2024

Muhoksen kunta tukee Pohjois-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä/yhdistyksiä muhoslaisten nuorten työllistämisessä.

Kesätyöseteliä haetaan Kunta-Akkunan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on 1.2.-30.4.2024 välisenä aikana.


Nuorella tulee olla työpaikka tiedossa seteliä haettaessa.

Kesätyösetelin voi käyttää kesätöissä 1.5.-31.8.2024 välisenä aikana. Kesätyösetelillä voi työllistyä esimerkiksi yritykseen, yhdistykseen tai järjestöön. Työnantajalla pitää olla voimassa oleva y-tunnus. Työnantaja hakee kesätyösetelituen jälkikäteen sähköisesti Kunta-Akkunan kautta. Tuki maksetaan työnantajalle mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät ja vaaditut dokumentit on palautettu määräaikaan mennessä.

Toimi näin

Hae kunnan kesätyöseteliä sähköisesti Kunta-Akkunan hakulomakkeella. Emme vastaanota paperisia hakemuksia.

Kesätyösetelin hakeminen on mahdollista 01.02.-30.4.2024 välisenä aikana.

Lisätietoa kesätyösetelin hakemisesta saat Muhoksen työllisyys- ja opintopalvelukeskus Vinkkelistä (Valtatie 30, ma-ke klo 12-15) tai yläkoulun oppilaanohjaajalta aikavälillä 1.2.-29.2.2024.

Kenelle ja millä ehdoin

Muhoksen kunta myöntää vuoden 2024 kesätyösetelin muhoslaisille vuonna 2007-2008 syntyneille nuorille, jotka eivät ole aiemmin kunnan kesätyövaihtoehtoa käyttäneet kesätyön hakemiseksi Pohjois-Pohjanmaalla toimivista yrityksistä/yhdistyksistä.

  • Kesäduunisetelin tuella nuori voi olla työssä vain yhdessä työpaikassa.
  • Muhoksen kunta tukee muhoslaisen nuoren (v. 2007-2008 syntyneet) kesätyöhön vähintään 60 h palkkaavaa yritystä/yhdistystä 230 €/ seteli/ nuori.
  • Yksi työnantaja voi työllistää setelin tuella korkeintaan 5 nuorta/ vuosi
  • Työnantajana voi olla y-tunnuksellinen yritys, järjestö, julkisyhteisö tai muu yhteisö.
  • Yritykselle, josta nuoren vanhemmat omistavat yli puolet, ei tukea myönnetä. Kotitalouteen kesätyösetelillä ei voi työllistää.
  • Työnantaja tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa ja nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka, kuitenkin vähintään noin 400 € / 60h, mikä sisältää lomakorvauksen.
  • Nuoren palkkaava yritys/yhdistys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Nämä vastuut eivät siirry missään tilanteessa Muhoksen kunnalle.
  • Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomiota nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin. Nuoren kesätyöpaikka on usein ensimmäinen oikea työpaikka, joten työhön opastamiseen ja perehdyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota! Laki nuorista työntekijöistä 998/1993: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
  • Kesätyösetelin tukea maksetaan 1.5.–31.8.2024 välisenä aikana työllistetyn nuoren palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren palkkauskustannuksiin.
Nuoriso
Työ ja yrittäminen
Kesäduuniseteli hakemus 2023,Kesäduuniseteli hakemus 2023,Kesäduuni tilitys hakemus kunnalle,Kesäduuni tilitys hakemus kunnalle,Kesätyöseteli hakemus 2024,Kesätyöseteli hakemus 2024,Kesätyö tilitys hakemus kunnalle,Kesätyösetelin tilityshakemus kunnalle,Kesätyösetelin tilityshakemus kunnalle,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kesätyösetelin tukea maksetaan 1.5.-31.8.2024 välisenä aikana työllistetyn nuoren
palkkakustannuksiin. Tukea ei makseta, jos yritys saa muuta julkista tukea työllistämänsä nuoren
palkkauskustannuksiin.

Kesätyösetelin tuki yrityksille/yhdistyksille on 230€/60h/nuori. Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää kesätyösetelin tuki max. 5 nuoren työllistämiseen.


Yrittäjä hakee kesätyösetelin maksatusta Muhoksen kunnalta sähköisellä lomakkeella, tuki maksetaan käyttöehdot täyttävälle työnantajalle jälkikäteen nuoren kesätyösetelin, työsopimuskopion ja palkkatodistuksen perusteella, jotka on toimitettava kuntaan 27.10.2024 mennessä.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Vuonna 2024 kesätyöseteliin ovat oikeutettuja vuosina 2007-2008 syntyneet nuoret.
Kesätyöseteliä haetaan Kunta-Akkunan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on 1.2.-30.4.2024 välisenä aikana.

Nuorella tulee olla työpaikka tiedossa seteliä haettaessa.


Kesätyösetelin voi käyttää kesätöissä 1.5.-31.8.2024 välisenä aikana. Kesätyösetelillä voi työllistyä esimerkiksi yritykseen, yhdistykseen tai järjestöön. Työnantajalla pitää olla voimassa oleva y-tunnus. Työnantaja hakee kesätyösetelituen jälkikäteen sähköisesti Kunta-Akkunan kautta. Tuki maksetaan työnantajalle mikäli kesätyösetelin ehdot täyttyvät ja vaaditut dokumentit on palautettu määräaikaan mennessä.