Muhos ilmakuva.
Palvelu
Muhos

Perusopetus

Muhoksen kunnassa on viisi 0-6-vuosiluokkien sekä yksi 7-9-vuosiluokkien perusopetusta antavaa koulua sekä Oulujoen koulu, joka on erityiskoulu.

Toimi näin

Ilmoita esikoulussa tai päiväkodissa oleva lapsi kouluun Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoita lapsi, joka on esiopetuksessa yksityisissä päiväkodeissa tai muualla puhelimitse suoraan omaan lähikouluun. Koulujen verkkosivulta löydät kaikkien koulujen yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakituisesti asuvat lapset. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukiossa tai kansalais- ja työväenopistossa. 0-luokan opetusta annetaan päiväkodeissa tai koulun yhteydessä esikouluryhmässä.


Jokaisella koululla on oma oppilaaksiottoalueensa (lähikoulu). Oppilaan lähikoulu on se koulu, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. Koulunkäyntilupaa muuhun kuin lähikouluun haetaan lomakkeella hyvinvointijohtajalta. Koulukuljetusetuutta ei ole toissijaiseen kouluun.

Perusopetus

Hakusanoja

Ilmoitus erityisruokavaliosta, Ilmoitus erityisruokavaliosta,

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Lomakkeella voit ilmoittaa ateriapalvelun järjestäjälle mahdollisista lapsen erityisruokavalioista. Täytä sähköinen ilmoitus aina kun lapselle on suositeltu erityisruokavaliota terveydenhoidosta.