Muhos ilmakuva.
Palvelu
Muhos

Sponsorointiyhteistyö

Muhoksen kunnan sponsorointi perustuu kunnan markkinointiin sekä erottuvan kuntakuvan ja maineen luomiseen. Sponsorointi on prosessi, jossa kunta tukee sponsoroitavaa rahoituksella, palveluilla tai tuotteilla.

  • Sponsorointi on yhteistyötä, josta hyötyvät molemmat osapuolet.
  • Sponsorointi on kuntamarkkinointia, jonka tarkoituksena on tuoda kunnalle myönteistä julkisuutta.
  • Sponsorointisopimukseen sisällytetään osapuolia sitovat tarkemmat velvoitteet ja toimenpiteet.
Kunta hakee sponsoroinnissa vastinetta myöntämälleen tuelle. Toivottu vastine voi olla esimerkiksi kuntaimagon parantaminen, medianäkyvyys tai kunnan tunnettuuden parantaminen. Sponsoroitavalle tärkeintä on kunnan tuoma positiivinen näkyvyys ja mielikuva sekä taloudellinen tuki.

Sponsorointia tehtäessä kunta arvottaa sponsoritarjoukset suhteessa kunnan markkinoinnin ja muihin tarpeisiin. Koska kyseessä on kahdenvälinen yhteistyö, on sponsoroitavan tarjottava kunnalle vastinetta suhteessa myönnettävään tukeen. Kunnan kannalta tärkeitä tekijöitä voivat olla mm. sponsoroitavan näkyvyys, ammatilliset kyvyt ja tuki, verkostot ja suhdetoiminta.


Sponsorointitukea on haettavissa yhteensä 7.000 euroa.

Toimi näin

Hae sponsorointitukea sähköisesti Kunta-Akkunan hakulomakkeella. Sitä voi hakea vuosittain helmikuussa erikseen ilmoitettavalla hakuajalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Sponsorointiyhteistyön periaatteet ovat:

1. Yhteistyö on Muhoksen kunnan markkinointiviestinnän keino.

2. Yhteistyö on vastikkeellista ja luo aidon yhteistyön Muhoksen kunnan ja sponsoroitavan kohteen tai henkilön välille.
3. Sponsoroitava voi olla Muhosta edustava yhdistys, Muhosta edustava urheilija tai muhoslainen henkilö. Lisäksi sponsoroitava voi olla muhoslaisen taustan omaava, näkyvästi esillä oleva henkilö.
4. Sponsoroinnilla voidaan tukea SM-tason yksilöurheilijoita, muhoslaisia joukkueita sekä urheilu-, kulttuuri-, liikuntatapahtumia.
5. Sponsoroitava kohde tai henkilö saa yhteistyöstä rahallisen korvauksen tai muuta aineellista hyötyä toiminnalleen.
6. Sponsoroitava kohde tai henkilö kasvattaa Muhoksen markkinointiviestinnän arvoa, sopii kunnan imagoon ja luo toiminnallaan myönteistä ja erottuvaa mielikuvaa Muhoksen kunnasta.
7. Sponsoroitavan kohde tai henkilö käyttää Muhoksen kunnan logoa tai muuta kunnan kanssa sovittua markkinointimateriaalia.
8. Sponsoroitava kohde tai henkilö antaa Muhoksen kunnalle oikeuden hyödyntää itseään / työtään / kohdetta kunnan markkinointiviestinnässä ja osallistuu sovitusti esimerkiksi Muhoksen kunnan tilaisuuksiin.
9. Sponsoroitava kohde tai henkilö toimittaa Muhoksen kunnalle sovitut markkinointimateriaalit käytettäväksi esimerkiksi kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa.
10. Sponsorointi edellyttää, että valtuusto myöntää varat käyttötarkoitukseen talousarvioon. Sponsorointirahat varataan kunnan markkinointibudjettiin. Sponsoroinnin periaatteista päättää Muhoksen kunnanhallitus.
11. Sponsoroitavat kohteet, kohteille myönnettävät tukimuodot ja tukien suuruudet valmistelee kunnan työryhmä ja päättää kunnanjohtaja. Tavoitteellisesti haku toteutetaan julkisesti helmikuussa ja mahdollinen lisähaku elokuussa.

Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käsitellään.
Avustukset
Kulttuuri
Liikunta

Hakusanoja

Sponsorointihakemus, Sponsorointihakemus,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Muhoksen kunnan sponsorointi perustuu kunnan markkinointiin sekä erottuvan kuntakuvan ja maineen luomiseen. Sponsorointi on prosessi, jossa kunta tukee sponsoroitavaa rahoituksella, palveluilla tai tuotteilla.

  • Sponsorointi on yhteistyötä, josta hyötyvät molemmat osapuolet.
  • Sponsorointi on kuntamarkkinointia, jonka tarkoituksena on tuoda kunnalle myönteistä julkisuutta.
  • Sponsorointisopimukseen sisällytetään osapuolia sitovat tarkemmat velvoitteet ja toimenpiteet.

Kunta hakee sponsoroinnissa vastinetta myöntämälleen tuelle. Toivottu vastine voi olla esimerkiksi kuntaimagon parantaminen, medianäkyvyys tai kunnan tunnettuuden parantaminen. Sponsoroitavalle tärkeintä on kunnan tuoma positiivinen näkyvyys ja mielikuva sekä taloudellinen tuki.

Sponsorointia tehtäessä kunta arvottaa sponsoritarjoukset suhteessa kunnan markkinoinnin ja muihin tarpeisiin. Koska kyseessä on kahdenvälinen yhteistyö, on sponsoroitavan tarjottava kunnalle vastinetta suhteessa myönnettävään tukeen. Kunnan kannalta tärkeitä tekijöitä voivat olla

mm. sponsoroitavan näkyvyys, ammatilliset kyvyt ja tuki, verkostot ja suhdetoiminta.

Sponsorointitukea on haettavissa yhteensä 7.000 euroa ja sitä voi hakea vuosittain helmikuussa.

Lisätietoa hakuaikana saat vapaa-aikatoimenjohtajalta.