Muhos ilmakuva.
Palvelu
Muhos

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Muhoksella toimii kaksi päiväkotia: keskustan alueella Koivulehdon päiväkoti ja Päivärinteen alueella Päivärinteen päiväkoti. Kunta järjestää lasten vuorohoitoa Koivulehdon päiväkodissa, jonka Katajat-vuorohoitoryhmä on auki lasten hoidon tarpeen mukaan ympäri vuorokauden. Avointa varhaiskasvatustoimintaa on Koivulehdon päiväkodissa. Esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta kunta järjestää Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa.

Päiväkodeissa toiminta pohjautuu Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista hoitoa, kasvatusta ja opetusta.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hakeaksesi varhaiskasvatuspaikkaa täytä sähköinen varhaiskasvatushakemus. Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista. Verkkosivuilla on myös täytettävä lomake, jonka voi palauttaa joko päiväkotiin tai kunnanviraston asiointipisteeseen, varhaiskasvatustoimistoon osoitettuna. Varhaiskasvatuspalveluihin voit hakea ympäri vuoden.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve tulee äkillisesti johtuen esim. työllistymisestä, opiskelusta tai muusta koulutuksesta, täytä ja toimita hakemus mahdollisimman pian. Hakemus tulee toimittaa kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.


Hakemus on voimassa yhden (1) vuoden hakemuksen jättöpäivästä alkaen.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.


Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, johon osallistumisesta vanhemmat päättävät. Koulun aloitusta edeltävään esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa.

Vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat sijoittuvat Koivulehdon päiväkotiin.

Maksullisuustieto

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 289€. Toisesta lapsesta korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta korkein perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 €/kk. Alle 27 €/kk suuruisia asiakasmaksuja ei peritä. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta tehtävään sopimukseen.
Erityisruokavalio
Varhaiskasvatus

Hakusanoja

Sopimus varhaiskasvatuksen aikaperusteisesta palveluntarpeesta, Sopimus varhaiskasvatuksen aikaperusteisesta palveluntarpeesta, Muutos varhaiskasvatuksen asiakasperheiden perhesuhteissa, Muutos varhaiskasvatuksen asiakasperheiden perhesuhteissa, Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman aloituskeskustelu, Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman aloituskeskustelu, Ilmoitus erityisruokavaliosta, Ilmoitus erityisruokavaliosta,Muutos varhaiskasvatuksen asiakasperheiden perhesuhteissa,Muutos varhaiskasvatuksen asiakasperheiden perhesuhteissa,Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman aloituskeskustelu,Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman aloituskeskustelu,Ilmoitus erityisruokavaliosta,Ilmoitus erityisruokavaliosta,

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Sopimuksella sovitaan lapsen kuukausittaisesta hoidon tarpeesta. Palvelun tarve yhdessä perheen tulojen kanssa määrittävät lapsen varhaiskasvatusmaksun.

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Täytä sähköinen lomake kaikista muutoksista lapsen huoltajien perhesuhteissa.

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Aloituskeskustelulomakkeella vanhemmat antavat kasvattajalle lapsen turvallisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen tarvittavat tiedot, samalla vanhemmat saavat tietoa toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista. Aloituskeskustelulomake on osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tällä sähköisellä lomakkeella voit osoittaa aloituskeskustelutiedot suoraan varhaiskasvatusyksikön tiettyyn varhaiskasvatusryhmään.

Vaati tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Lomakkeella voit ilmoittaa ateriapalvelun järjestäjälle mahdollisista lapsen erityisruokavalioista. Täytä sähköinen ilmoitus aina kun lapselle on suositeltu erityisruokavaliota terveydenhoidosta.