Muhos ilmakuva.
Palvelu
Muhos

Varhaiskasvatus perhepäivähoidossa

Perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta, kasvatuksesta sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoitajalla saa kerrallaan olla kokoaikaisessa hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta, mukaan luettuna myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Lisäksi hoitajalla saa olla osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi.

Perhepäivähoitomuodot ovat:

- hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan,
- lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito.

Kolmiperhepäivähoidon hoitorenkaan muodostaa 2-4 perhettä ja kotia, joissa on enintään neljä alle kouluikäistä ja yksi osa-aikainen lapsi. Kolmiperhepäivähoidossa kunnan palkkaama hoitaja hoitaa vuoroviikoin tai muuten sovitun mukaisesti eri kodeissa samaa lapsiryhmää.


Kun perhepäivähoitaja on esimerkiksi vuosilomalla tai koulutuksessa lapselle järjestetään varahoitopaikka. Varahoitopaikkana voi olla päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti tai toinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitajia on eri puolilla Muhoksen kirkonkylää sekä Päivärinteen alueella. Päivärinteen alueen perhepäivähoidosta vastaa Päivärinteen päiväkodin johtaja.

Toimi näin

Varhaiskasvatuspalveluihin voit hakea ympäri vuoden. Hakemus on voimassa yhden (1) vuoden hakemuksen jättöpäivästä alkaen.

Mikäli päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan äkillinen tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai muusta koulutuksesta, täytä ja toimita hakemus mahdollisimman pian. Hakemus tulee toimittaa aina vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.


Hakeaksesi päivähoitopaikkaa täytä sähköinen päivähoitohakemus. Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Maksullisuustieto

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 288€. Toisesta lapsesta korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta korkein perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 €/kk. Alle 27 €/kk suuruisia asiakasmaksuja ei peritä. Maksu perustuu lapsen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta tehtävään sopimukseen.
Erityisruokavalio
Varhaiskasvatus

Hakusanoja

Sopimus varhaiskasvatuksen aikaperusteisesta palveluntarpeesta, Sopimus varhaiskasvatuksen aikaperusteisesta palveluntarpeesta, Muutos varhaiskasvatuksen asiakasperheiden perhesuhteissa, Muutos varhaiskasvatuksen asiakasperheiden perhesuhteissa, Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman aloituskeskustelu, Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman aloituskeskustelu, Ilmoitus erityisruokavaliosta, Ilmoitus erityisruokavaliosta,

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta