Nivala
Palvelu
Nivala

Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Jätteiden hyödyntäminen vaatii yleensä ympäristöluvan. Tietynlaisia jätteitä maarakentamisessa voidaan hyödyntää ilmoitusmenettelyllä, ilman ympäristölupaa. Hyödyntäminen täytyy tällöin tehdä niin sanotun MARA-asetuksen mukaisesti.

Hyödyntäminen maarakentamiskohteissa ja siihen liittyvä väliaikainen varastointi on perustuttava lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen.


Jätejakeita voi hyödyntää väylissä, kentissä, valleissa ja näiden rakennekerroksissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa MARA-asetuksen mukaisesti.

Jätehuoltomääräysten mukaan omassa asumisessa syntyvän tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen, suunnitelmallinen ja kertaluontoiseksi luokiteltava käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu. Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä ja että murskeen määrä on alle 10 m3. Muusta hyödyntämisestä on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Toimi näin

Jos määrät ovat isoja (yli 1000 tonnia), tee ilmoitus ELY:lle ilmoituslomakkeella. ELY-keskus rekisteröi hyödyntämistoimen tietojärjestelmään ja antaa siitä tiedon hyödyntäjälle, jätteen luovuttajalle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käsittelystä peritään kirjaamismaksu ja käsittelyaika on muutama päivä.

Jos hyödynnettävän jätteen (betoni- tai tiilimurske tai muu tarkoitukseen soveltuva jäte) määrä on alle 1000 tonnia, tee ilmoitus Paimion kaupungin ympäristönsuojeluun samalla edellä mainitulla lomakkeella tai vapaamuotoisena. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:


  • hyödyntämispaikka
  • ajankohta
  • paikan käyttötarkoitus
  • maarakentamista koskevat suunnitelmat/luvat
  • jätteen luovuttaja
  • laadunvarmistusjärjestelmä
  • hyödynnettävien jätteiden laji, määrä ja selvitys haitallisten aineiden pitoisuuksista
  • kuva suunnitellusta rakenteesta

Hakusanoja

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa, verkkoasiointi, Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa, verkkoasiointi,

Aloita asiointi