Nivala
Palvelu
Nivala

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Avustuksen tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa kaupungin kulttuuritarjontaa sekä edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi kulttuuritoimessa huomioidaan jakoperusteena yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja osallistuminen paikallisiin tapahtumiin.

Toimi näin

Avustukset ovat haettavissa Kunta-Akkunan kautta maalis-huhtikuun ajan.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.
Avustukset
Kulttuuri

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustuksia voit hakea Kunta-Akkunan kautta maaliskuun aikana.