Nivala
Palvelu
Nivala

Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kaupunki myöntää avustuksia rekisteröidyille liikunta- ja urheiluseuroille, joiden toimintamuotoina ovat liikuntaa ja terveyttä edistävä toiminta tai kilpaurheilu. Toimintakorvausta myönnettäessä otetaan huomioon yhteisön kansanterveyden alalla tekemä työ, kuten yhteisön järjestämä terveysliikunta lapsille, työikäisille, senioreille ja erityisryhmille. Lisäksi liikuntatoimessa huomioidaan jakoperusteena seuran ohjaus-, koulutus-, leiri ja valmennustoiminta.

Alle 18-vuotiaiden ohjatun liikuntatoimen tuki on tarkoitettu seuroille ja yhdistyksille, jotka maksavat tilavuokramaksuja järjestäessään ohjattua liikuntatoimintaa alle 18-vuotiaille nuorille ja lapsille. Tukea haetaan samassa yhteydessä kuin yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksella pyritään alentamaan lasten osallistumiskustannuksia ohjattuun liikuntatoimintaan.


Avustukset haetaan kerran vuodessa huhtikuussa. Hakemukset käsitellään touko-/kesäkuussa. Avustuksia myönnetään vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Toimi näin

Avustukset ovat haettavissa Avustusverkko -järjestelmän kautta maaliskuun ajan.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnalta edellytetään liikuntalain 1 §:n perusteissa mainittua eettisesti perusteltua toimintaa, joka pitää sisällään dopingsäännösten noudattamisen ja väkivallattoman toiminnan urheilussa. Lisäksi edellytetään, että toiminnassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä ja korostetaan päihteettömyyttä, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja ympäristöstä huolehtimista. Terveysliikunta katsotaan lisäarvoksi.

Avustukset
Liikunta

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen avustuksia voit hakea Avustusverkko -järjestelmän kautta joka on tarkoitettu kuntien käyttöön kaikkien yhdistyksille jaettavien avustushakemusten sähköiseksi käsittelyvälineeksi.