Nivala
Palvelu
Nivala

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Toimi näin

Pyynnön omien tietojesi tarkistamiseksi voit tehdä Kunta-Akkunan sähköinen asiointi -palvelussa. Valitse "Organisaatio" ja sieltä "Tietojen oikaisupyyntö".
Voit myös asioida kunnan asiakaspalvelupisteissä. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava.
Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan Nivalan kaupungin tietosuojaselosteissa. Tietosuojaselosteet ovat luettavissa Nivalan kaupungin internetsivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Tietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Toimitamme pyynnöstäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista.
Oikaisupyyntö

Hakusanoja

Tietojen oikaisupyyntö, Tietojen oikaisupyyntö,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.


Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu.